10 måter samtidig ligninger kan brukes i hverdagen

Samtidige ligninger er et system av ligninger som alle er sanne sammen. Du må finne svar eller svar som fungerer for alle ligningene samtidig. Hvis du for eksempel jobber med to samtidige ligninger, selv om det kan være en løsning som gjør en av ligningene sanne, må du finne løsningen som gjør begge ligningene sanne. Samtidige ligninger kan brukes til å løse hverdagsproblemer, spesielt de som er vanskeligere å tenke gjennom uten å skrive noe ned.

Pris, avstand og tid

Du kan beregne de beste rutene for løpe- eller sykkelplanen din ved å lage et matematisk uttrykk som tar hensyn til avstanden og gjennomsnittshastigheten for forskjellige deler av ruten. Du kan bruke ligningene til å sette forskjellige mål, for eksempel for å maksimere tiden for å bygge utholdenhet, eller for å maksimere hastigheten for ytelse.

Fly, tog og biler

Den samme formelen som brukes til å beregne kjøretider kan brukes til å bestemme hastighet, avstander og varighet når reiser med bil, fly eller tog, og du vil vite verdiene for de ukjente variablene i reisen din situasjoner.

instagram story viewer

Den beste avtalen

Du vil finne ut det bedre når du leier en bil, og du sammenligner to utleieselskaper. Ved å sette de variable og faste kostnadene, for eksempel per kilometer og daglig sats, i et algebraisk uttrykk, for å løse den totale kostnaden, kan du se hvilket selskap som sparer penger for forskjellige mengder kjøring.

Den beste planen

Du kan bruke den samme prosessen med et ligningssystem når du prøver å bestemme deg for den beste mobiltelefonplanen, og bestemme hvordan mange minutter tar begge selskapene samme beløp og bestemmer derfra hvilken som er den beste planen for deg og din tiltenkte bruk.

Bestemme om lån

Samtidige ligninger kan brukes til å bestemme det beste lånevalget når du kjøper en bil eller en hus når du vurderer lånets varighet, renten og den månedlige utbetalingen av låne. Andre variabler kan også være involvert. Med informasjonen tilgjengelig kan du beregne hvilket lån som er det beste valget for deg.

Kostnad og etterspørsel

Samtidige ligninger kan brukes når man vurderer forholdet mellom prisen på en vare og mengden av råvaren folk ønsker å kjøpe til en bestemt pris. Det kan skrives en ligning som beskriver forholdet mellom mengde, pris og andre variabler, for eksempel inntekt. Disse forholdslikningene kan løses samtidig for å bestemme den beste måten å prise varen og selge den på.

I luften

En flygeleder kan bruke samtidige ligninger for å sikre at to fly ikke krysser seg samtidig.

Den beste jobben for pengene

Ligningssystemer kan brukes når du prøver å avgjøre om du vil tjene mer penger på en eller annen jobb, og ta flere variabler i betraktning, for eksempel lønn, fordeler og provisjoner.

Investere klokt

Du kan bruke ligninger samtidig for å bestemme ditt beste investeringsalternativ, med tanke på investeringens varighet, renten den vil påløpe, samt andre variabler som vil påvirke slutten resultat. Hvis du vet hvor mye du vil påløpe, kan du angi alternativene lik hverandre og finne ut hvilket alternativ som er best for din situasjon.

Mixing It Up

Med hensyn til blandinger kan samtidige ligninger brukes for å oppnå en viss konsistens i a resulterende produkt, som er avhengig av konsistensen av forbindelsene blandet sammen for å produsere den.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer