Distribuerende egenskap for tillegg og multiplikasjon (med eksempler)

Når du lærer algebra og ser på komplekse matematiske ligninger, klør du kanskje i hodet. Det hjelper sterkt å dele ligningene ned i mindre deler for å løse ligningen. Distribusjonsloven er et verktøy som hjelper deg med å gjøre det. Den brukes i avansert multiplikasjon, tillegg og algebra.

Tips:Den fordelende egenskapen til addisjon og multiplikasjon sier at:

a × (x + y) = ax + ay

Eller for å gi et konkret eksempel:

3 × (4 + 5) = 3 × 4 + 3 × 5

Hva er fordelingsegenskapen?

Den fordelende egenskapen lar deg i det vesentlige flytte noen tall rundt i komplekse matematiske ligninger av alle typer. Hvis et tall multipliseres med to tall i parentes, kan du regne ut dette ved å multiplisere det første tallet med parentesene hver for seg, og deretter fullføre tillegget. For eksempel:

a × (x + y) = ax + ay

Eller ved å bruke tall:

3 × (4 + 5) = 3 × 4 + 3 × 5

Å bryte ned en kompleks ligning i mindre biter gjør det lettere å løse ligningen og gjør det lettere å fordøye informasjonen i mindre mengder.

Hva er fordelingsegenskapen til tillegg og multiplikasjon?

instagram story viewer

Den distribuerende eiendommen blir vanligvis først kontaktet av studenter når de starter avanserte multiplikasjonsproblemer, noe som betyr at når du legger til eller multipliserer, må du bære en. Dette kan være problematisk hvis du må løse det i hodet uten å løse problemet på papiret. I tillegg og multiplikasjon tar du det større tallet og runder det ned til nærmeste tall som kan deles med 10, deretter multipliserer du begge tallene med det mindre tallet. For eksempel:

36 × 4 = ?

Dette kan uttrykkes som:

4 × (30 + 6) = ?

Som lar deg bruke den fordelende egenskapen til multiplikasjon og svare på spørsmålet som følger:

(4 × 30) + (4 × 6) =? \\ 120 + 24 = 144

Hva er fordelingsegenskapen i enkel algebra?

Den samme regelen om å flytte noen av tallene rundt for å løse en ligning, brukes i enkel algebra. Dette gjøres ved å eliminere parentesedelen av ligningen. For eksempel ligningenen​ × (​b​ + ​c) =? viser at begge bokstavene i parentes må multipliseres med bokstaven på utsiden av parentesen, så du fordeler multiplikasjonen av a mellom beggebogc. Ligningen kan også skrives som: (ab​) + (​ac) =? For eksempel:

3 × (2 + 4) =? \\ (3 × 2) + (3 × 4) =? \\ 6 + 12 = 18

Du kan også kombinere noen tall for å gjøre det lettere å løse en ligning. For eksempel:

16 × 6 + 16 × 4 =? \\ 16 × (6 + 4) =? \\ 16 × 10 = 160

For et annet eksempel, se videoen nedenfor:

Ytterligere praksisproblemer med den distribuerende eiendommen

a × (b + c) =?

Hvoren​ = 3, ​b= 2 ogc​ = 4

6 × (2 + 4) =? \\ 5 × (6 + 2)=? \\ 4 × ( 7 + 2 + 3) =? \\ 6 × (5 + 4) = ?

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer