Ulempene med lineær programmering

Lineær programmering bruker matematiske ligninger for å løse forretningsproblemer. Hvis du for eksempel må bestemme hvor mange og fire av fire forskjellige produktlinjer du skal produsere til jul shopping sesong, tar lineær programmering alternativene dine og beregner matematisk blandingen av produkter som genererer maksimum profitt. Fordi antallet variabler ofte er stort, stoler lineære programmerere på datamaskiner for å gjøre beregningene.

Modellering

For å bruke lineær programmering, må du konvertere problemet ditt til en matematisk modell. For å gjøre dette trenger du et mål som å maksimere profitt eller minimere tap. Modellen må også inkludere beslutningsvariabler som påvirker disse målene, og begrensninger som begrenser hva du kan gjøre. For eksempel, hvis du har begrenset forsyning og vil vite om du skal konsentrere deg om avanserte produkter eller en større produksjon av billigere varer for å maksimere profitt, for denne modellen har du et mål, variabler og begrensninger, så du har det du trenger begynne.

instagram story viewer

Lineæritet

Lineær programmering er logisk nok avhengig av lineære ligninger: Hvis du dobler salg mens alt annet forblir konstant, vil ligningen vise deg å doble inntektene dine. Noen beslutningsvariabler har imidlertid en ikke-lineær effekt. Hvis du for eksempel dobler budsjettet ditt for en bedriftsoppstart, betyr det ikke at ditt førsteårs fortjeneste eller utgifter også dobles. Effekteffekter av skalaen er ofte ikke knyttet til lineære effekter. Alternativer til lineær programmering som målprogrammering tar ikke-lineære variabler i betraktning.

Virkelighet

Lineær programmering er bare effektiv hvis modellen du bruker gjenspeiler den virkelige verden. Hver modell er avhengig av visse antagelser, og de kan være ugyldige: du antar for eksempel at tredobling av produksjonen vil tredoble salget, men i virkeligheten metter det markedet. Lineære ligninger gir noen ganger resultater som ikke gir mening i den virkelige verden, for eksempel et resultat som indikerer at du bør kontrakt for å bygge 23,75 slagskip for marinen for å maksimere fortjenesten - hvordan vil du håndtere .75 i praksis vilkår?. Dyktige lineære programmerere kan tilpasse modeller og ligninger for å håndtere disse problemene.

Ufleksibilitet

Noen situasjoner har for mange muligheter til å passe inn i en lineær programmeringsformel. En medisinsk praksis kan bruke lineær programmering for å bestemme de optimale strålebehandlingene for kreft pasienter, men medisinske forhold er så forskjellige, leger finner uunngåelig noen som ikke passer til noen lineær modell. Lineær programmering har selvfølgelig heller ingen intuisjon eller tarminstinkt; Heath Hammett, som jobber med lineære programmer for militæret, fortalte magasinet "Signal" i 2005 at det er derfor det er nødvendig for folk å gjennomgå lineære programmeringskonklusjoner før de handler på dem.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer