Hvordan gjøre krefter i matematikk

Å løse krefter krever forståelse av multiplikasjonsregler. En makt, eller eksponent, er en snarvei for å indikere at et tall skal multipliseres med seg selv. Tallet som multipliseres blir referert til som "base". Eksponenten er plassert til høyre for basen i overskrift eller med ^ symbolet som vises foran den.

Se etter plassering av parentes, spesielt når du arbeider med en negativ base. Husk (-3) ^ 4 er forskjellig fra -3 ^ 4.

For en positiv base multipliserer du tallet som indikert av eksponenten. For 5 ^ 3, flere 5_5_5 for å komme til svaret ditt på 125.

For en base som har negativt tegn i parentesen, hold det negative symbolet foran hver multiplikasjonshandling. For eksempel vil (-3) ^ 4 multipliseres som (-3)(-3)(-3) * (- 3), for å komme til svaret ditt på 81.

For eksponenter med negativt tegn uten parentes, lagre negativt symbol til du er ferdig med å multiplisere basen. For eksempel vil -3 ^ 4 bli multiplisert med - (3) (3) (3) (3), for å komme til svaret ditt på -81.

Hvis du har en ligning som består av to eksponenter med samme base, kan du legge til eksponentene sammen for forenkling. For eksempel kan 2 ^ 3_2_4 konverteres til 2 ^ 7. Deretter kan du løse ligningen som vanlig.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer