Hvordan bestemme om to forhold er likeverdige

Forhold uttrykke et forhold mellom to tall. For eksempel betyr forholdet 3: 5, når det gjelder skudd og skudd tatt, at tre av fem skudd går inn. Når du har flere forhold, kan det være lurt å avgjøre om de er like, eller om en av dem er større. Til sammenlign forholdstall, må du ha et annet nummer. Ved å multiplisere hvert forhold med det andre tallet i det andre forholdet, kan du bestemme om de er likeverdige.

Multipliser begge tallene i det første forholdet med det andre tallet i det andre forholdet. For eksempel, hvis forholdene er 3: 5 og 9:15, multipliserer du 3 med 15 og 5 med 15 for å få 45:75.

Multipliser begge tallene i det andre forholdet med det opprinnelige andre tallet i det første forholdet. I dette eksemplet multipliserer du 9 med 5 og 15 med 5 for å få 45:75.

Sammenlign resultatene. Hvis resultatene er like, er de to forholdene ekvivalente. Hvis ikke, er de ikke likeverdige, og forholdet med høyere første tall er større. Hvis du for eksempel hadde startet med forholdstallene 3: 5 og 12:15, ville du fått 45:75 og 60:75. Siden det andre forholdet har det høyeste første tallet, (60 er større enn 45), er 12:15 større enn 3: 5.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer