Hvordan beregne antall krefter

Kreftene til tall kalles også eksponenter. Et tall,X, til kraften til 2 blir også referert til somXkvadrat. AntalletXtil kraften til 3 kallesXkubert.Xkalles basenummeret. Å beregne en eksponent er så enkelt som å multiplisere basenummeret med seg selv.

Lær å jobbe med positive eksponenter og positive basetall. Eksponenten forteller deg hvor mange ganger du skal multiplisere tallet med seg selv. For eksempel tre til kraften på fire, eller 34, vil være:

Beregn en negativ eksponent ved hjelp av inversjon. Når eksponenten er et negativt tall, bruker du det inverse av tallet. For eksempel tre til kraften til negative fire, eller 3 −4, vil være lik en over tre til kraften til positive fire

Vær forsiktig når du beregner et negativt basenummer. Når basenummeret er negativt, må du følge reglene for å multiplisere negative tall. Dette betyr at hvis basenummeret er jevnt, vil svaret være positivt, og hvis basen er et oddetall, vil svaret være negativt. For eksempel negativ 2 til kraften 2 eller -22 er:

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer