Problemer med eksponenter i en TI-84 Plus

Du kan bruke en Texas Instruments TI-84 Plus-grafkalkulator for å beregne problemer og uttrykk med eksponenter. En eksponent forteller en student hvor mange ganger basenummeret multipliseres med seg selv. For eksempel er 2 hevet til den andre effekten 2 x 2, som tilsvarer 4. Gjør elevene dine grunnleggende om å legge inn eksponenter i TI-84 Plus-grafkalkulatoren, og gå deretter til mer utfordrende uttrykk.

Øv på å skrive grunnleggende eksponensielle uttrykk som bare involverer ett basenummer. Be for eksempel elevene dine om å legge inn "10 hevet til tredje effekt" i deres grafkalkulator ved hjelp av TI-84-knappene. For å gjøre dette riktig, vil de skrive inn følgende sekvens:

Be elevene dine beregne et uttrykk som legger til eksponenter. Skriv følgende problem på tavlen eller tavlen, og be dem legge inn uttrykket i deres grafkalkulator. Uttrykket er som følger:

Legg til et problem som innebærer parenteser og subtraksjon. Studentene dine må vite rekkefølgen på operasjoner (parenteser, eksponenter, multiplikasjon / divisjon, addisjon / subtraksjon) for å gjøre dette problemet alene. TI-84 gjør imidlertid rekkefølgen for operasjonene for dem. Skriv følgende problem på tavlen:

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer