Hvordan konvertere Ln til logg 10

Logaritmen til et tall er kraften som basen må heves til for å oppnå dette tallet; for eksempel er logaritmen på 25 med basen 5 2 siden 52 tilsvarer 25. “Ln” står for den naturlige logaritmen som har Eulers konstant, omtrent 2.71828, som base. Naturlige logaritmer har mange bruksområder innen vitenskapen så vel som ren matematikk. Den "vanlige" logaritmen har 10 som base og betegnes som "logg". Følgende formel lar deg ta den naturlige logaritmen ved hjelp av base-10 logaritmen:

\ ln (\ text {number}) = \ frac {\ log (\ text {number})} {\ log (2.71828)}

TL; DR (for lang; Leste ikke)

For å konvertere et tall fra en naturlig til en vanlig logg, bruk ligningen, ln (x) = logg (x) ÷ logg (2.71828).

Sjekk tallets verdi

Før du tar logaritmen til et tall, sjekk verdien. Logaritmer er definert bare for tall større enn null, dvs. positive og ikke-null. Resultatet av en logaritme kan imidlertid være hvilket som helst reelt tall - negativt, positivt eller null.

Beregn fellesloggen

Skriv inn nummeret du vil ta logaritmen til på kalkulatoren. Trykk på knappen "logg" for å beregne den felles loggen til nummeret. For eksempel, for å finne den vanlige loggen på 24, skriv inn "24" på kalkulatoren og trykk på "logg" -tasten. Den vanlige loggen på 24 er 3.17805.

instagram story viewer

Beregn felles logg av e

Skriv inn konstanten "e" (2.71828) på kalkulatoren og trykk på knappen "logg" for å beregne loggen10:

\ log_ {10} (2.71828) = 0.43429

Konverter naturlig logg til vanlig logg

Del den felles loggen til tallet med den felles loggen til e, 0.43429, for å finne den naturlige logaritmen via den felles loggen. I dette eksemplet:

\ ln (24) = \ frac {1.3802} {0.43429} = 3.17805

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer