Hva er forskjellen mellom nominelle og ordinære data?

I statistikk refererer ordene "nominell" og "ordinær" til forskjellige typer kategoriserbare data. Når du forstår hva hvert av disse begrepene betyr og hva slags data hver henviser til, tenker du på roten til hvert ord og lar det være en anelse om hvilken type data det beskriver. Nominelle data innebærer navngivning eller identifisering av data; fordi ordet "nominell" deler en latinsk rot med ordet "navn" og har en lignende lyd, er nominell datas funksjon lett å huske. Ordinær data innebærer å plassere informasjon i en ordre, og "ordinær" og "orden" høres likt ut, noe som gjør funksjonen til ordinær data også lett å huske.

TL; DR (for lang; Leste ikke)

Nominelle data tilordner navn til hvert datapunkt uten å plassere det i en slags rekkefølge. For eksempel kan resultatene av en test klassifiseres nominelt som "bestått" eller "ikke bestått".

Ordinære datagrupper data i henhold til et slags rangeringssystem: det bestiller dataene. For eksempel kan testresultatene grupperes i synkende rekkefølge etter karakter: A, B, C, D, E og F.

instagram story viewer

Nominelle data

Nominelle data navngir ganske enkelt noe uten å tilordne det til en ordre i forhold til andre nummererte objekter eller databiter. Et eksempel på nominelle data kan være en "bestått" eller "ikke bestått" klassifisering for hver elevs testresultat. Nominelle data gir litt informasjon om en gruppe eller et sett med hendelser, selv om informasjonen er begrenset til bare teller.

Hvis du for eksempel vil vite hvor mange som ble født i Florida hvert år de siste fem årene, kan du finne disse figurene og plotte resultatene dine på et søylediagram. Dataene som er representert i grafen har ingen naturlig rangering eller rekkefølge; tallene illustrerer ganske enkelt et faktum, ikke nødvendigvis en preferanse, og er bare merkelapper som svarer på spørsmålet "hvor mange?" Dette er nominelle data.

Ordinære data

Ordinære data, i motsetning til nominelle data, innebærer en viss orden; ordinære tall står i forhold til hverandre på en rangert måte. Anta for eksempel at du mottar en undersøkelse fra favorittrestauranten din som ber deg om å gi tilbakemelding på tjenesten du mottok. Du kan rangere tjenestekvaliteten som "1" for dårlig, "2" for under gjennomsnittet, "3" for gjennomsnittlig, "4" for veldig god og "5" for utmerket. Dataene som samles inn av denne undersøkelsen er eksempler på ordinær data. Her har de tildelte numrene en ordre eller rang; det vil si at en rangering av "4" er bedre enn en rangering av "2."

Imidlertid, selv om du har tildelt et nummer til din mening, er dette tallet ikke et kvantitativt mål: Selv om en rangering på “4” er tydeligvis bedre enn en rangering på “2”, er det ikke nødvendigvis to ganger like bra. Tallene måles ikke eller bestemmes matematisk, men tildeles bare som merkelapper for meninger.

Hvorfor det å vite forskjellen er kritisk

Når du arbeider med statistikk, bør du vite om dataene du ser på er nominelle eller ordinære, siden denne informasjonen hjelper deg å bestemme hvordan du skal bruke dataene. En statistiker forstår hvordan man kan bestemme hvilken statistisk analyse som skal brukes på et datasett basert på om det er nominelt eller ordinært. Måter å merke data i statistikk kalles "skalaer"; sammen med nominelle og ordinære skalaer er intervall- og forholdskalaer.

Hvordan nominelle og ordinære data er like

Data kan enten være numeriske eller kategoriske, og både nominelle og ordinære data er klassifisert som kategoriske. Kategoriske data kan telles, grupperes og noen ganger rangeres i rekkefølge etter betydning. Numeriske data kan måles. Med kategoriske data kan hendelser eller informasjon plasseres i grupper for å gi en viss følelse av orden eller forståelse.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer