Hvordan tolke en beta-koeffisient

En beta-koeffisient beregnes av en matematisk ligning i statistisk analyse. Betakoeffisienten er et konsept som opprinnelig ble hentet fra en felles kapitalprissettingsmodell som viser en enkelt eiendels risiko sammenlignet med det samlede markedet. Dette konseptet måler hvor mye den aktuelle eiendelen skifter i forhold til et bredere spekter. Betakoeffisienten kan være nyttig i å prøve å forutsi en bestemt aksjes tendenser og beregne den samlede risikoen.

Analyser de aktuelle dataene. Hvis en bestemt eiendel har en beta-koeffisient på 1, har den omtrent samme volatilitet som den relevante markedsverdien, noe som betyr at sikkerheten forskyves mindre enn den samlede markedsindeksen.

Forstå hva beta-koeffisienten sammenlignes. For alle amerikanske eiendeler måler en spesifikk aksjes beta-koeffisient generelt volatiliteten mot S&P 500-indeksen. For eksempel hvis en aksje generelt beveger seg fem prosent for hver prosentendring i S&P 500, har den en beta-koeffisient på 5. Dette er en høyere risiko og skifter mer enn markedet som helhet. Denne aksjen kan gi større avkastning enn de med lavere beta, men det utgjør en mye høyere risiko.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer