Hvordan finne rekkevidden til en firkantet rotfunksjon

Matematiske funksjoner er skrevet med variabler. En enkel funksjon y = f (x) inneholder en uavhengig variabel "x" (inngang) og en avhengig variabel "y" (utgang). De mulige verdiene for "x" kalles funksjonens domene. De mulige verdiene for "y" er funksjonens rekkevidde. En kvadratrot "y" av tallet "x" er et tall som y ^ 2 = x. Denne definisjonen av kvadratrotfunksjonen pålegger visse begrensninger på domenet og rekkevidden til funksjonen, basert på det faktum at x ikke kan være negativ

Sett inngangen til funksjonen til lik eller større enn null. Fra definisjonen y ^ 2 = x; x må være positiv, det er derfor du setter ulikheten til null eller større enn null. Løs ulikheten ved hjelp av algebraiske metoder. Fra eksemplet:

Siden x må være større eller lik +2, er domenet til funksjonen [+2, + uendelig [

Skriv ned domenet. Bytt ut verdier fra domenet til funksjonen for å finne området. Begynn med venstre grense for domenet, og velg tilfeldige punkter fra det. Bruk disse resultatene for å finne et mønster for området.

instagram story viewer

Fortsetter eksemplet: Domene: [+2, + uendelig [ved +2, y = f (x) = 0 ved +3, y = f (x) = +19... ved +10, y = f (x) = +992

Fra dette mønsteret er det tydelig at når x går opp i verdi, går f (x) også opp. Den avhengige variabelen "y" vokser fra null til "+ uendelig. Dette er rekkevidden.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer