Hva skjer med enzymaktiviteten hvis du legger i mer underlag?

Enzymer - proteiner med evnen til å katalysere biologiske reaksjoner - har den fantastiske evnen til å jobbe i tankevekkende hastigheter. Noen få bemerkelsesverdige eksempler kan behandle tusenvis av reaksjoner hvert sekund. Den raske katalasereaksjonen kan til og med sees med det blotte øye - bare tilsett noe enzym til hydrogenperoksid, så vil væsken umiddelbart begynne å boble. Betyr dette altså at hver gang substratkonsentrasjonen økes, vil enzymene reagere ved å øke aktivitetshastigheten?

Mange enzymer behandler titalls eller hundrevis av reaksjoner hvert sekund i stedet for tusenvis. I utgangspunktet vil en høyere substratkonsentrasjon øke enzymaktiviteten, men når enzymene blir mettet, er det ingen ytterligere økning i prosesseringsaktivitet uansett hvor mye substrat som er tilstede. Dette punktet kalles maksimal hastighet - på en aktivitetsgraf over hastighet kontra substratkonsentrasjon, nivåer aktivitetslinjen horisontalt når den nærmer seg maksimal hastighet. For å oppsummere kan du øke enzymaktiviteten ved å øke substratkonsentrasjonen, men bare opp til enzymets maksimale hastighet.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer