Hvordan definerer jeg totrinnsligninger for algebra 2?

Algebra 2-problemer utvides på de enklere ligningene som er lært i Algebra 1. Algebra 2-problemer tar to trinn for å løse i stedet for en. Variabelen er heller ikke så lett definert. De grunnleggende algebraiske ferdighetene er de samme, men ikke vanskelig å mestre.

Ett-trinns ligninger

En ett-trinns algebraisk ligning kan løses i ett trinn. Variabelen er representert med en bokstav, vanligvis en x, n eller t. Verdien av variabelen blir funnet ved å legge til, trekke fra, multiplisere eller dele begge sider av ligningen for å forenkle ligningen og isolere variabelen. Målet er å ha variabelen på den ene siden av ligningen og tallene på den andre. Et eksempel på en-trinns ligning er 3x = 12. For å løse denne ligningen, del begge sider av ligningen med 3. Ligningen lyder da x = 4. Dette betyr at 4 er verdien av variabelen din (x).

To-trinns ligninger

To-trinns algebraiske ligninger krever to trinn som skal løses. Som i en-trinns ligninger er målet å forenkle ligningen og isolere variabelen på den ene siden av ligningen og tallene på den andre siden. To-trinns ligninger krever imidlertid mer enn ett matematisk trinn å løse. Et eksempel på en totrinnsligning er 3x + 4 = 16. For å løse denne ligningen, trekk først 4 fra begge sider av ligningen: 3x + 4 - 4 = 16 - 4. Dette gir deg ett-trinns ligning 3x = 12. Løs nå denne en-trinns ligningen som vanlig ved å dele begge sider av ligningen med 3, og gi deg løsningen på x = 4.

instagram story viewer

Definer en variabel

I algebra er objektet å definere, eller finne verdien av, variabelen. Etter hvert som problemer blir mer komplekse i Algebra 2, kan det være mer enn en variabel. Du kan velge å løse den ene eller den andre variabelen ved å isolere en av variablene på den ene siden av ligningen og sette den andre variabelen og tallene på den andre siden. Et eksempel på et problem som dette vil være 3x + 4 = 6y + 10. For å finne verdien av x, trekker du 4 fra begge sider av ligningen: 3x + 4 - 4 = 6y +10 - 4, noe som gir 3x = 6y + 6. Forenkle nå ytterligere ved å dele hver side av ligningen med 3, noe som gir deg verdien av x: x = 2y + 2.

Definer en andre variabel

Problemet 3x + 4 = 6y + 10 kan også defineres ved å finne verdien av y. Først trekker du 10 fra begge sider av ligningen: 3x + 4-10 = 6y + 10 - 10, eller 3x - 6 = 6y. Del nå begge sider med 6 for det andre trinnet ditt, som gir deg 1/2 x - 1 = y. Verdien på y er 1/2 x - 1.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer