Bruken av polynomer

Polynomer er en type matematisk ligning som multipliserer, legger til eller trekker fra et skiftende tall, kalt et ukjent, med et uforanderlig tall, kalt en konstant. I polynomligningen y = 3x er 3 for eksempel konstanten og "x" er det ukjente. I dette tilfellet multipliserer du den valgte verdien med 3 for å bestemme “y-verdien” for en hvilken som helst valgt “x” -verdi. Så hvis du velger en x-verdi på "5", er y-verdien 3 * 5 = 15.

Matematikklasser på høyere nivå

Et sterkt fundament i polynomer er viktig for studiet av algebra og alle videre matematikkurs.

•••Jupiterimages / BananaStock / Getty Images

Polynomer har betydning for alle matematikkurs på høyere nivå. De fungerer som et viktig verktøy for faktorisering av trigonometriske funksjoner, og utgjør grunnlaget for kraftregelen i differensialregning. Matematikere bruker forskjellige typer polynomiserier for å beregne skråninger og matematiske tilnærminger. Uten betydelig kunnskap om polynomteori, ville suksess i alle matematikklasser på høyere nivå være veldig vanskelig.

Paraboler

Ingeniører bruker polynomer for å bestemme den beste plasseringen for en satellittantenn.

•••Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

“X” og “y” verdiene til et polynom utgjør et poeng i en graf. I "x ^ 2" -polynomet finner du y-verdien ved å kvadratere den valgte x-verdien. For eksempel, hvis den valgte x-verdien er "2", så er y-verdien 2 ^ 2 = 2 * 2 = 4. Når du tegner alle "x" - og "y" -verdiene til x ^ 2-polynomet i en graf, får du et "U-formet" bilde som kalles en parabel. Paraboler dukker opp i mange av enhetene rundt oss, inkludert parabolmikrofoner, parabolantenner og billykter.

instagram story viewer

Industri

Polynomer har relevans for nesten alle vitenskapene. Astrofysikere bruker dem til å beregne en stjernes hastighet og avstand fra et annet objekt i rommet. På samme måte er de viktige for å bestemme trykk i anvendelser av væskedynamikk. Kjemikere bruker polynomer for å bestemme sammensetningen av visse forbindelser og molekyler, og de er sentrale i statistikken. Statistiske formler bruker polynomer for å fastslå fremtidige verdier av dyrs fødsel og dødsrate, pengestrøm og befolkningsvekst.

Datamaskiner

GPS-systemer bruker polynomer for å bestemme bestemte steder.

•••Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

De siste 30 årene har informatikere innført viktige bruksområder for polynomer. Det meste av arbeidet deres innebærer å finne spesifikke mål via koordinatsystemer og kryptografi. Polynomer er også viktig å reise. Ifølge nettstedet MathMotivation, “Uten Taylor Polynomial eller annen polynomial tilnærming, ville det være ingen måte for vitenskapelige kalkulatorer og datamaskiner å utføre beregningene som trengs for å veilede romskipene våre og fly."

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer