Matematikkurs på college

Hvis du tar hovedfag i et matematikkfelt, må du ta flere matematikktimer som en del av programmets kjernekurs for det hovedfaget. Noen av disse er grunnleggende krav for å fullføre programmet, men andre vil være mer fokuserte, avhengig av nøyaktig din store og planlagte karrierevei. Matematikkurs på høyskoler varierer sterkt avhengig av program og høyskole, men de viktigste få tilbys i nesten alle høyskoler.

Stol på beregning

Et grunnleggende kurs med kalkulator er vanligvis nødvendig for alle studenter som tar hovedfag i matematikk eller anvendt vitenskap. Emnene som dekkes i dette kurset inkluderer vanligvis logaritmiske funksjoner, inverse trigonometriske funksjoner, teknikker for integrasjon, Taylors formel og applikasjoner som involverer press og arbeid. I dette kurset utforsker du numeriske metoder, uendelige serier og differensiallikninger. De fleste av problemene i beregning er basert på økonomi, samfunnsvitenskap og det generelle forretningsområdet.

Stille opp for lineær algebra

Et lineært algebakurs introduserer grunnleggende konsepter for matrisealgebra, som inkluderer ortogonale og lineære transformasjoner, rang og karakteristiske røtter, kvadratiske, bilineære og hermitiske former. Programmets kursarbeid forbereder deg på videregående kurs i biologiske og fysiske fag; derfor er problemene som presenteres i kurset ofte relatert til fysikk.

instagram story viewer

Figur om endelig matematikk

Dette kurset introduserer begrepene moderne matematikk og dens anvendelse i samfunnsvitenskap, biologi og næringsliv. Kursets konsentrasjon er åpenbart på emnet relatert til det aktuelle programmet. Det vil omfatte emner som matriser, lineære systemer, sett, lineær optimalisering, logikk, sannsynlighet, spillteori, finansmatematikk og forskjellsligninger.

Tilbring tid med statistikk

Et grunnleggende kurs med statistikk kreves i de fleste høyskoleprogrammer, inkludert virksomhet, økonomi, samfunnsvitenskap og biologi. Kursene inkluderer typisk statistiske metoder, prøvetaking av data, sannsynlighets- og sannsynlighetsfordeling, estimering, testing av hypotesen, regresjon og korrelasjon. Kurset gir et grunnleggende grunnlag i dataanalyse for forskningsformål.

Matematiske grunnlag for informatikk

Som navnet antyder, er dette kurset designet for gradsprogrammer relatert til informatikk. Det inkluderer vanligvis diskret matematikk, matematisk logikk, proposisjonslogikk, formelle bevissteknikker, boolske kretser, sett, gjentakelses- og rekursjonsrelasjoner, nettverk og grafer. Et slikt kurs starter vanligvis med formelle logikkregler og legger grunnlaget for bruk av logikk når man bygger kretser.

Bone Up on Number Theory

Tallteori er et avansert matematikkurs som tar for seg kongruens, delbarhet, prim tall, kvadratiske rester, kinesisk restsetning, diofantiske ligninger og egenskaper til heltall. Kurset kan omfatte et historisk perspektiv av tall og moderne teorier. For eksempel kan du også studere klokkearitmetikk og Goldbach’s Conjecture.

Euklidiske og ikke-euklidiske geometrier

Som navnet antyder, vil dette kurset omfatte Euklids geometri, Hilberts aksiomer, uformell logikk, parallellhistorie postulat, nøytral geometri, begynnelse på ikke-euklidisk geometri, filosofiske implikasjoner og uavhengighet av parallellen postulat. Siden Euclids geometri har vært brukt i evigheter som selve grunnlaget for geometri, kan dette kurset gjøre studentene oppmerksomme på dens betydning og implikasjoner fra et nåværende synspunkt.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer