Hva er formålet med faktoranalyse?

Faktoranalyse er en statistisk datareduksjons- og analyseteknikk som forsøker å forklare sammenhenger mellom flere utfall som resultat av en eller flere underliggende forklaringer, eller faktorer. Teknikken innebærer datareduksjon, da den prøver å representere et sett med variabler med et mindre antall.

Funksjon

Faktoranalyse forsøker å oppdage de uforklarlige faktorene som påvirker samvariasjonen blant flere observasjoner. Disse faktorene representerer underliggende begreper som ikke kan måles tilstrekkelig av en enkelt variabel. For eksempel kan ulike mål på politiske holdninger påvirkes av en eller flere underliggende faktorer.

Betydning

Faktoranalyse er spesielt populær i undersøkelser, der svarene på hvert spørsmål representerer et utfall. Fordi flere spørsmål ofte er relatert, kan underliggende faktorer påvirke emnesvaret.

Hensyn

Fordi formålet med faktoranalyse er å avdekke underliggende faktorer som forklarer sammenhenger mellom flere utfall, er det viktig at variablene som studeres er i det minste noe sammenhengende; ellers er faktoranalyse ikke en passende analytisk teknikk.

instagram story viewer

Advarsel

Faktoranalyse krever bruk av en datamaskin, vanligvis med et statistisk program, som SAS eller SPSS. Regnearkprogrammet Excel kan ikke gjennomføre faktoranalyse uten et program som utvider sine statistiske evner.

Forebygging / løsning

Et program som gjør det mulig for Excel å gjennomføre mer komplekse statistiske analyser, for eksempel faktoranalyse, er XLStat, som kan kjøpes online.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer