Hvordan beregne skråningen av regresjonslinjen

Beregning av skråningen til en regresjonslinje hjelper deg med å bestemme hvor raskt dataene dine endres. Regresjonslinjer passerer gjennom lineære sett med datapunkter for å modellere deres matematiske mønster. Lutningen på linjen representerer endringen av data plottet på y-aksen til endring av data plottet på x-aksen. En høyere skråning tilsvarer en linje med større bratthet, mens en mindre skråning er mer flat. En positiv skråning indikerer at regresjonslinjen stiger når y-akseverdiene øker, mens en negativ skråning innebærer at linjen faller når y-akseverdiene øker.

Velg to punkter som faller på regresjonslinjen. Datapunkter på grafen er skrevet som ordnede par (x, y), hvor "x" representerer en verdi på den horisontale aksen og "y" representerer en verdi på den vertikale aksen.

Trekk "x" -verdien til det første punktet fra "x" -verdien til det andre punktet for å få endringen i "x." Anta for eksempel at de to punktene (3,6) og (9,15) er på regresjonslinjen. Ved hjelp av dette eksemplet er 9 - 3 = 6, som er den beregnede endringen i "x" -verdien.

instagram story viewer

Trekk "y" -verdien til det første punktet fra "y" -verdien til det andre punktet for å beregne endringen i "y." Fortsatt med forrige eksempel (3,6) og (9,15) på regresjonslinjen, er den beregnede endringen i "y" -verdien 15 - 6 = 9.

Del endringen i "y" med endringen i "x" for å oppnå skråningen til regresjonslinjen. Ved å bruke forrige eksempel gir 9/6 = 1,5. Merk at skråningen er positiv, noe som betyr at linjen stiger når y-akseverdiene øker.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer