Algebra 1 Sammenlignet med Algebra 2

Algebra I og algebra II utgjør sammen med geometri grunnleggende læreplan for videregående matematikk i USA. Kursene er svært innbyrdes forbundne, med algebra II som bygger på kunnskap akkumulert i algebra I. Hvert kurs tar ett studieår å fullføre.

Studentene tar vanligvis algebra I det første året på videregående skole, så kurset fungerer som en introduksjon til mer avanserte klasser som geometri, algebra II og precalculus. Standardplanen for algebra I tar sikte på å gi studentene grunnleggende kommando over verktøyene til algebraisk problemløsning som å takle lineære ligninger med en eller to variabler eller ukjente verdier i en ligning. Studentene lærer også hvordan man manipulerer eksponenter - eller tall multiplisert med seg selv - og faktoriserer ligninger med eksponensielle termer, kalt polynomer, ved å omskrive dem i enklere, men likeverdige former.

Algebra II bygger på emnene som dekkes i algebra I ved å lære elevene å bruke algebraisk resonnement på stadig mer komplekse problemer. I algebra II lærer studentene å bruke sine lineære ferdighetsløsningsferdigheter på for eksempel ligninger med mer enn to variabler. De lærer også vanskeligere faktoriseringsteknikker og begynner å jobbe med mer avanserte eksponensielle funksjoner som logaritmer. I tillegg studerer de irrasjonelle og imaginære tall som "i" - kvadratroten til negativ 1.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer