Hvordan finne en maksimal verdi for et polynom

Polynomier brukes til å representere funksjoner som ikke er rette linjer ved å inkludere variabler som er hevet til eksponenter, for eksempel x ^ 2. Disse funksjonene kan brukes til å projisere eller vise en rekke data, inkludert fortjeneste kontra antall ansatte, bokstavkarakterer mot antall studenter som får hver karakter og populasjon kontra ressurser. Å finne maksimalt et polynom hjelper deg å bestemme det mest effektive punktet. For eksempel, hvis du brukte et polynom for å forutsi fortjeneste kontra antall ansatte, ville maksimumet fortelle deg hvor mange ansatte du skal ansette og hva fortjenesten din ville være på det tidspunktet.

Ordne polynomet i følgende fra: ax ^ 2 + bx + c der a, b og c er tall. Hvis du for eksempel hadde 5 + 12x - 3x ^ 2, ville du omorganisere den til å lese -3x ^ 2 + 12x + 5.

Bestem om a, koeffisienten til x ^ 2-begrepet, er positiv eller negativ. Hvis begrepet er positivt, vil den maksimale verdien være uendelig fordi verdien vil fortsette å vokse når x øker. Hvis det er negativt, fortsett til trinn 2.

instagram story viewer

Bruk formelen -b / (2a) for å finne x-verdien for maksimum. For eksempel, hvis polynomiet ditt var -3x ^ 2 + 12x + 5, vil du bruke -3 for a og 12 for b og få 2.

Plugg x-verdien som ble funnet i trinn 3 i det opprinnelige polynomet for å beregne den maksimale verdien av polynomet. Hvis du for eksempel kobler 2 til -3x ^ 2 + 12x + 5, får du 17.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer