Forskjellen mellom et halogen og et halid

Den nest siste kolonnen i det periodiske elementet tilhører halogenene, en klasse som inneholder fluor, klor, brom og jod. I deres halogenidform skaper halogener forbindelser med andre ioner.

Halogener

Halogener, en serie atomelementer, spiller roller i mange biologiske og industrielle prosesser. De okkuperer den nest siste kolonnen i det periodiske systemet: Gruppe 17 når man teller overgangsmetallene, Gruppe 7 når man teller med valenselektroner.

Typer

Av alle halogener har fluor det laveste atomnummeret og viser den høyeste reaktiviteten. Klor kommer neste, etterfulgt av brom og deretter jod. Astatin blir for det meste ignorert i kjemi; radioaktivt og sjeldent, vises det ikke ofte i naturen.

Halidforbindelser og alkylhalider

Når halogener kombineres med andre elementer, kalles den resulterende forbindelsen et halogenid. For eksempel er et halogen festet til et alkanmolekyl (et halogen i en binding med et hydrokarbon) et alkylhalogenid, også kjent som en haloalkan.

Halide ioner

I en mindre vanlig bruk refererer ordet "halogenid" også til et halogenion. Halogenatomer får vanligvis et ekstra elektron. I kjemiske termer gjør det dem til ioner.

instagram story viewer

Morsom fakta

For et eksempel på halogenidioner, se ikke lenger enn bordsalt. Natriumklorid, NaCl, inneholder natriumioner og kloridioner. Natrium i bordsalt har mistet ett elektron, mens klor har ett for mye. Dette får dem til å binde seg sammen.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer