Hvordan skygge ulikheter

Lineær programmering er et kraftig verktøy som er mye brukt i virksomheten. Det er i det vesentlige skyggelegging av ulikheter. I algebraklassen din kan du støte på både endimensjonale og todimensjonale problemer. Heldigvis er prinsippene de samme.

Talllinje - én ulikhet

Ulikheter har to former, en som inkluderer tilstanden for å være lik, og en som ikke gjør det. Ulikheten x <5 ekskluderer 5, mens i x≤5 inkluderer 5. For å tegne x <5, tegne en åpen sirkel ved 5. Dette deler tallinjen i to regioner, en under 5 og en over 5. Test regionen som inkluderer 0. Er 0 mindre enn 5? Ja. Så skygg eller trekk en tykk strek fra sirkelen 5 til venstre, gjennom 0 og utover.

Talllinje - To ulikheter

Nå inkluderer tilstanden x≥-3. Fordi ulikheten inkluderer 3, tegner du en hel sirkel ved -3 og test. Null er større enn -3, så skygg regionen som inneholder 0, til høyre for -3. Pass på at du ikke skygger forbi den åpne sirkelen ved 5, da du fortsatt må oppfylle vilkåret om at x <5.

Plan ulikheter

I x-y-planet bruker du stiplede og solide linjer i stedet for åpne eller solide sirkler. Tegn en stiplet vertikal linje ved x = 5 og en helt loddrett linje ved x = -3, og skygg deretter hele regionen i mellom. For å skygge den to-variable ulikheten y

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer