Hva er Base 10-blokker?

Base 10, eller desimalsystemet, er det mest brukte numeriske systemet i verden. I dette systemet tildeles desimal- og brøkverdier basert på tallene en til 10. Base 10-blokker er vanlige matematiske manipulativer som hjelper barn i barneskolen med å visualisere base 10-systemet mens de jobber med grunnleggende og avanserte matematikkundervisning.

Om

Base 10-blokker er matematiske manipulativer med tre primære komponenter. Den første komponenten er den eneste kuben eller firkanten, hvorav det er ni. Disse små blokkene representerer kolonnen i en matematisk figur. Den andre komponenten er en rad laget av 10 kuber eller firkanter sammen. Det er også ni av disse, og hver representerer titalls kolonnen i en figur. Til slutt er det en kube som består av 100 små kuber, eller 10 rader med kuber, som representerer hundrevis kolonnen. For eksempel ville tallet 234 være representert med to store hundre kuber, tre små titalls rader og fire enkeltblokker.

Materialer

Base 10-blokker er tilgjengelige som tre- og todimensjonale objekter, så vel som virtuelt. Tredimensjonale base 10 blokker er vanligvis laget av rå tre eller plast. Noen typer tredimensjonale 10 baseblokker er laget med pinner, slik at de kan festes til hverandre, slik at elevene kan bygge sine egne rader og store kuber. To-dimensjonale blokker er tilgjengelige i regnearkform, som studentene deretter kan klippe ut eller fargelegge i henhold til matematiske øvelser. I tillegg er det dataprogrammer og nettsteder som gir gratis interaktive base 10-blokker og aktiviteter for studenter og lærere.

instagram story viewer

Aktiviteter

Base 10-blokker kan brukes til nybegynner- og avansert læring, ettersom blokkene kan representere hele tall og brøker eller desimaler. For eksempel kan barn som lærer å telle i grunnleggende programmer, bruke blokkene til å stole på og forstå forholdet mellom tallene i et base 10-system. Blokkene kan også brukes til å beregne grunnleggende tilleggs- og subtraksjonsproblemer. Mer avanserte elever kan bruke blokkene for å legge til og trekke fra brøker og desimaler, mens de visualiserer representasjonen av brøkdelen for helheten.

fordeler

Base 10 blokker, som de fleste matematiske manipulativer, hjelper barn å forstå matematiske begreper ved å gjøre abstrakte begreper fysiske. Ved å bruke baseblokk 10 for tidlig grunnskoleopplæring hjelper barna raskt å utvikle telleferdigheter, noe som gir et sterkt grunnlag for avansert matematikk. I tillegg hjelper studentene med å utvikle problemløsningsferdigheter og bruker matte 10 blokker og andre matematiske manipulativer og fremmer arbeid i grupper, noe som kan være gunstig i alle studieretninger.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer