Real Number Math Prosjekter

Det virkelige tallet er et vanskelig begrep å forstå for mange innledende matematikkelever fordi det er abstrakt. Den enkleste måten å definere et reelt tall er et tall med reell verdi. For eksempel har tallet 14 reell verdi, og det samme gjør tallet -8. Vi forstår hva disse tallene betyr og kan konseptualisere dem. Infinity, derimot, er et mattebegrep uten reell verdi. Uendelig er ikke et reelt tall da. Den beste måten å forsterke dette poenget er med matteprosjekter som tydelig forklarer typer reelle tall og deres egenskaper.

Real Number Relationship Box

En av de beste måtene å forstå reelle tall er å se hvordan de er relatert til andre tallkategorier. Kort sagt, "reelle tall" er et ekstremt bredt begrep som omfatter omtrent alle andre tallkategorier. Det kan være nyttig for barn å se hvor omfattende definisjonen er. Start med å tegne en stor rute som representerer reelle tall. Deretter tegner du den nest største kategorien av tall som passer inn i boksen med reelle tall: rasjonelle tall (tall som har et gjentatt mønster, for eksempel 2/3 eller 5). Den neste boksen vil være heltall, eller alle hele tall, enten positive eller negative (for eksempel -2, -1, 0, 1 og 2). Heltall vil inneholde to mindre bokser: negative tall og hele tall. Til slutt vil hele tall inneholde to bokser, en for tallet null og en for positive naturlige tall (for eksempel 1, 2 og 3).

instagram story viewer

Dette fullfører alle rasjonelle tall som representerer alle reelle tall. Nå tegner du en annen stor rute ved siden av den rasjonelle tallboksen og merker den som "irrasjonelle tall." Dette er den siste kategorien av reelle tall du ikke har dekket med dette prosjektet. Et irrasjonelt tall er et tall som ikke har et gjentatt mønster, for eksempel Pi. Disse tallene er reelle, men passer ikke i noen annen kategori.

Når boksene er tegnet ut, vil det være lettere for studentene å visualisere de forskjellige typene reelle tall og hvordan de forholder seg til hverandre.

Real Number Line

En reell tallinje er et enkelt prosjekt som vil hjelpe barn å forstå de forskjellige verdiene et reelt tall kan ha. Først tegner du en linje, og i midten av linjen tegner du et hash-merke som indikerer tallet null. Deretter tegner du andre hashmerker på hver side av null for å representere andre tall, enten negative eller positive. Uansett hvilket tall som er skrevet ned på tallinjen, vil det være ekte. Dette prosjektet vil bidra til å demonstrere at reelle tall eksisterer i et kontinuum. Så lenge tallet kan eksistere på tallinjen, er det et reelt tall.

Ekte tall i virkeligheten

Et prosjekt utenfor klasserommet som vil bidra til å demonstrere at reelle tall har reell verdi, er prosjektet "reelle tall i det virkelige liv". En student vil identifisere alle tallene (eller så mange som mulig) som de møter i det virkelige liv. Dette inkluderer volummålinger på dagligvarer (f.eks. Unser, liter) og fartsgrenseskilt. Deretter vil studentene identifisere hva det virkelige tallet måler. For eksempel kan en student vise at en liter melk er 128 gram. Studenten må forklare at 128 er et reelt tall som verdsetter hvor mye melk det er i en melkekanne.

Reelle tallkarakteristikker

En viktig måte å fullt ut forstå reelle tall på er å demonstrere egenskapene deres. Et prosjekt som viser så mange reelle tallegenskaper som mulig vil demonstrere faktisk mekanikk. Først skal de grunnleggende typene reelle tall identifiseres: null, heltall, negative tall, brøker, desimaler, heltall og rasjonelle tall. Deretter bør generelle matteegenskaper til reelle tall undersøkes. For eksempel vil et reelt tall i kvadrat (dvs. multiplisert med seg selv) alltid gi et positivt tall. Så 2 x 2 vil være 4. Tilsvarende er -2 x -2 også lik 4.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer