Betydningen av tillegg i barnehagen

Barnehagene utvikler et grunnlag som vil utstyre dem til å lære resten av sitt akademiske liv, og matteferdigheter er spesielt viktige. En studie fra University of California i Irvine fra 2007 fant at et sterkt matematisk grunnlag i barnehagen kan påvirke livslang matematisk ytelse. Tillegg er den første matteferdigheten de fleste elevene lærer, og å mestre tillegg i barnehagen kan være det første skrittet mot en langvarig forståelse av matematikk.

Telling er vanligvis den første grunnleggende matteferdigheten som små barn lærer, men nye barnehager har kanskje ingen forståelse for at tall representerer mengder og har forhold til andre tall. Tilsetning hjelper barna å mestre forholdet mellom tall og forstå hvordan mengder forholder seg til hverandre. Selv når barnehager ikke på en pålitelig måte kan svare på tilleggsproblemer eller manipulere et stort antall, gir grunnleggende tilleggsferdigheter dem et rammeverk for å mestre matematikk i grunnskolen.

Fra tidlig alder blir barn bombet med meldinger om matematikkens utfordrende natur. Spesielt jenter er utsatt for stereotypier om at de ikke er gode i matte, og disse stereotypene kan hindre prestasjonene deres, mens utvikling av tillit til matematikk kan bidra til å hindre matteangst. Grunnleggende tillegg hjelper barnehager å få tillit og demonstrerer matematikkens nyttige nytte av det. Dette kan skape en livslang interesse for matematikk som hjelper studentene til å utmerke seg når de når mer utfordrende matematikktimer.

instagram story viewer

Barnehagen er mange studenters første introduksjon til formell, strukturert læring. Gode ​​studie- og læringsstrategier kan hjelpe studentene til å mestre konsepter raskere. En studie fra Indiana University fra 2004 så på tidlige inngrep blant barnehager som sliter med matte. Barn som mestret læringsstrategier som gjorde matematikk konkret og forståelig, presterte mye bedre i matematikkurs. Barnehageklasser som bruker flere forskjellige læringsstrategier for å hjelpe barn med å mestre tillegg, kan gi rammeverk barn trenger for å mestre grunnleggende matematikk - en nødvendig forutsetning for å utmerke seg i elementær matematikk og videre.

Barnehagene trenger ikke å huske komplekse tilleggsproblemer for å mestre det grunnleggende i tillegg. I stedet fokuserer barnehagelærere ofte på å hjelpe barnehager med å bruke fysiske gjenstander, kalt "manipulativer", for å hjelpe dem å telle. Å telle og legge til manipulativer hjelper elevene til å forstå konseptene bak matematiske problemer. Antall skriving og anerkjennelse, samt husking av noen få grunnleggende tilleggsproblemer, er også typisk en del av læreplanen for tillegg i barnehagen. Barn som mestrer disse grunnleggende konseptene er godt forberedt på grunnskolematematikk.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer