Hvordan løse matematiske problemer i et 3X3-rutenett

Matematikklærere tildeler matematiske regneark med rutenett, som ser ut som store firkanter med en kolonne med tall som går ned og en rad med tall som går over. Når kolonnen og raden krysser hverandre, ser du kanskje en matematisk prosess, for eksempel et "x" for multiplikasjon eller et "+" for tillegg, som lar studenten vite hvordan han skal behandle tallene i kolonnen med tallene i tallene i rad. Et 3 x 3 rutenett vil faktisk ha fire kolonner og fire rader, fordi det skyggelagte området med de trykte tallene (tallene du vil multiplisere eller legge sammen) ikke nødvendigvis teller som en del av rutenettet.

Se på symbolet øverst til venstre, der kolonnen og raden krysser hverandre. Hvis det for eksempel var et "x" øverst til venstre, ville du multiplisere tallene i kolonnen med tallene i raden. Tenk på dette eksemplet: kolonnen som går ned leser som 1, 2, 3 og raden som går over leser som 4, 5, 6. Arbeid diagrammet fra venstre til høyre, topp til bunn. Du bør jobbe den øverste raden først, deretter flytte til den andre raden og avslutte med den tredje raden.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer