Hvordan beregne eksponenter

De fleste videregående studenter lærer å beregne eksponenter i algebra-klassene sine. Mange ganger innser ikke studentene viktigheten av eksponenter. Bruk av eksponenter er bare en enkel måte å utføre gjentatt multiplikasjon av et tall i seg selv. Studentene må vite om eksponenter for å løse visse typer algebraproblemer, for eksempel vitenskapelig notasjon, eksponentiell vekst og eksponensiell forfallsproblemer. Du kan lære å beregne eksponenter enkelt, men du må først vite noen grunnleggende regler.

Forstå at du uttrykker en makt i form av en base og en eksponent. Basen B representerer tallet du multipliserer og eksponenten "x" forteller deg hvor mange ganger du multipliserer basen, og du skriv det som "B ^ x." For eksempel er 8 ^ 3 8X8X8 = 512 der "8" er basen, "3" er eksponenten og hele uttrykket er makt.

Vet at enhver base B hevet til den første kraften er lik B, eller B ^ 1 = B. Enhver base som er hevet til nullkraften (B ^ 0) er lik 1 når B er 1 eller større. Noen eksempler på disse er "9 ^ 1 = 9" og "9 ^ 0 = 1."

instagram story viewer

Legg til eksponenter når du multipliserer 2 termer med samme base. For eksempel [(B ^ 3) x (B ^ 3)] = B ^ (3 + 3) = B ^ 6. Når du har et uttrykk, for eksempel (B ^ 4) ^ 4, hvor et eksponentuttrykk blir hevet til en kraft, multipliserer du eksponenten og kraften (4x4) for å få B ^ 16.

Uttrykk a negativ eksponent som B hevet til negativ 3 eller (B ^ -3) som en positiv eksponent ved å skrive den som 1 / (B ^ 3) for å løse den. Som et eksempel, ta "4 ^ -5" og skriv den om som "1 / (4 ^ 5) = 1/1024 = 0,00095."

Trekk eksponentene når du har en inndeling av 2 eksponentuttrykk med samme base, for eksempel "B ^ m) / (B ^ n)" for å få "B ^ (m-n)." Husk å trekke eksponenten som er på bunnuttrykket fra eksponenten som er på toppen uttrykk.

Uttrykk eksponentuttrykk med brøker som (B ^ n / m) som den m. Roten til B hevet til den nte kraften. Løs 16 ^ 2/4 ved hjelp av denne regelen. Dette blir den fjerde roten av 16 hevet til den andre makten eller 16 kvadrat. Først kvadrat 16 for å få 256 og deretter ta den fjerde roten av 256, og resultatet er 4. Merk at hvis du forenkler brøken 2/4 til 1/2, blir problemet 16 ^ 1/2 som bare er kvadratroten til 16 som er 4. Å kjenne til disse få reglene kan hjelpe deg med å beregne de fleste eksponentuttrykk.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer