วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน

เปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนเป็นคำที่ใช้อธิบายผลตอบแทนที่สัมพันธ์กับจำนวนเงินเดิม เปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนมักใช้ในการลงทุนเพื่อเปรียบเทียบการลงทุนที่มีขนาดต่างกัน เนื่องจากผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จะวัดผลตอบแทนตามจำนวนเงินเดิม คุณสามารถใช้สูตรเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบการลงทุนที่มีขนาดต่างกันอย่างเป็นธรรม ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทน คุณจำเป็นต้องทราบเงินลงทุนเดิมและจำนวนเงินที่สิ้นสุด จำนวนเงินที่สิ้นสุดอาจเป็นมูลค่าปัจจุบันของการลงทุนหรือจำนวนเงินที่คุณขายการลงทุน

หารจำนวนเงินสิ้นสุดด้วยจำนวนเงินเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มต้นด้วยการลงทุน $44,000 และสิ้นสุดด้วยมูลค่า $54,000 คุณจะหาร $54,000 ด้วย $44,000 เพื่อให้ได้ 1.2273

ลบ 1 จากผลลัพธ์ของขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อค้นหาผลตอบแทนที่แสดงเป็นทศนิยม ในตัวอย่างนี้ คุณจะนำ 1 ออกจาก 1.2273 เพื่อให้ได้ 0.2273

คูณอัตราผลตอบแทนจากขั้นตอนก่อนหน้าด้วย 100 เพื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทน ในตัวอย่างนี้ คุณจะคูณ 0.2273 ด้วย 100 เพื่อหาผลตอบแทน 22.73 เปอร์เซ็นต์

Teachs.ru
  • แบ่งปัน
instagram viewer