วิธีการคำนวณการกระจาย

การกระจายเป็นการคำนวณทางสถิติที่ช่วยให้คุณบอกได้ว่าข้อมูลของคุณกระจายออกไปไกลแค่ไหน มีหลายวิธีในการคำนวณการกระจาย แต่วิธีที่ดีที่สุดสองวิธีคือช่วงและค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย ช่วงคือความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดของสถิติของคุณ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของคุณจะดูที่ค่าเฉลี่ยของคุณและจุดข้อมูลแต่ละจุดแตกต่างจากค่าเฉลี่ยอย่างไร

ลบค่าต่ำสุดจากค่าสูงสุดเพื่อคำนวณช่วง ในตัวอย่าง ช่วงคือ 10 ลบ 4 ซึ่งเท่ากับ 6

คำนวณค่าเฉลี่ยของคุณโดยบวกค่าข้อมูลทั้งหมดของคุณแล้วหารด้วยจำนวนค่าข้อมูล ตัวอย่างเช่น สมมติว่าค่าข้อมูลของคุณคือ 4, 8 และ 10 จากนั้น 4 บวก 7 บวก 10 เท่ากับ 22 สุดท้าย 22 หารด้วย 3 เท่ากับค่าเฉลี่ย 7.33

ลบค่าของคุณออกจากค่าเฉลี่ย หากตัวเลขเป็นค่าลบ ให้ปล่อยเครื่องหมายลบออก ในตัวอย่าง 10 ลบ 7.33 เท่ากับ 2.66, 7 ลบ 7.33 เท่ากับ -0.33 และ 4 ลบ 7.33 เท่ากับ -3.33 คุณจะได้ 2.66, 0.33 และ 3.33 นี่คือความแตกต่างของคุณจากค่าเฉลี่ย

บวกผลต่างของคุณจากค่าเฉลี่ยแล้วหารด้วยจำนวนค่าข้อมูลที่คุณมี ในตัวอย่าง 2.66 บวก 0.33 บวก 3.33 เท่ากับ 6.32 จากนั้น 6.32 หารด้วย 3 เท่ากับค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย 2.106

Teachs.ru
  • แบ่งปัน
instagram viewer