Fakta om funktioner för algebra 1

Även om eleverna ofta tycker att funktionsfrågor är skrämmande, är det inte olikt att lösa en funktion enkla ekvationer (matematiska uttryck i en variabeluppsättning lika med en konstant, till exempel 2x + 5 = 15). Huvudskillnaden är att eleverna måste bestämma funktionens domän och räckvidd när de löser en funktion i stället för att söka efter en enda lösning (t.ex. x = 5 i ovanstående exempel). För att arbeta framgångsrikt med funktioner i algebra bör eleverna känna till några grundläggande fakta om dem.

Domän

Domänen för en funktion är uppsättningen ingångsvärden eller x-värden för den funktionen. Dessa värden utgör tillsammans den oberoende variabeln.

Räckvidd

Funktionens räckvidd är uppsättningen utdatavärden eller y-värden, funktionen ger dig när varje värde i domänen matas in i funktionen. Dessa tillsammans utgör den beroende variabeln.

Identifiera funktioner

För att avgöra om en ekvation är en funktion, titta på en mängd olika koordinatpunkter (x, y) eller grafen för den ekvationen. Om ekvationen verkligen är en funktion kommer var och en av x-värdena endast att ha ett y-värde associerat. Därför är en ekvation som producerar koordinatpunkterna (1,2) och (1,3) inte en funktion.

instagram story viewer

Lösa funktioner

För att lösa en funktion för dess y-värde vid en viss punkt, koppla bara in ett tal eller x-värde. Därför, om du har ekvationen f (x) = 2x + 1, och du vill veta vad värdet på den funktionen är vid x = 3, anslut 3 för att få f (3) = 2 (3) + 1, eller 7.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer