Vad är en regressionslinje?

Linjär regression är en process inom statistisk matematik. Det ger ett numeriskt mått på styrkan i ett förhållande mellan variabler, varav den ena, den oberoende variabeln, antas ha en associering med den andra, den beroende variabeln. Observera att detta förhållande inte antas vara orsak och verkan - även om det kan vara - utan bara ett samband.

Ett exempel

Anta att du har en lista över löpare i ett banlag, tillsammans med deras individuella träningsloggar och 5 000 körtider. Du kan anta att antalet miles de kör i träning, M, påverkar deras 5K-prestanda, T. Med M som den oberoende variabeln och T som den beroende variabeln kan du plotta en graf över T vs. M och använd denna graf som en visuell uppskattning av om det finns en relation.

Regression Line

Som med vilken rak linje som helst, har en regressionslinje formen y = ax + b, där y är den beroende variabeln, a är linjens lutning, x är den oberoende variabeln och b är den punkt på y-axeln vid vilken linjen passerar den.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer