Hur man beräknar lutningen på regressionslinjen

Att beräkna lutningen på en regressionslinje hjälper till att avgöra hur snabbt dina data ändras. Regressionslinjer passerar genom linjära uppsättningar datapunkter för att modellera sitt matematiska mönster. Lutningen på linjen representerar förändringen av de data som plottas på y-axeln till förändringen av de data som ritas på x-axeln. En högre lutning motsvarar en linje med större branthet, medan en mindre lutning är mer platt. En positiv lutning indikerar att regressionslinjen stiger när y-axelvärdena ökar, medan en negativ lutning innebär att linjen faller när y-axelvärdena ökar.

Välj två punkter som faller på regressionslinjen. Datapunkter i diagrammet skrivs som ordnade par (x, y), där "x" representerar ett värde på den horisontella axeln och "y" representerar ett värde på den vertikala axeln.

Subtrahera "x" -värdet för den första punkten från "x" -värdet för den andra punkten för att få ändringen i "x." Antag till exempel att de två punkterna (3,6) och (9,15) ligger på regressionslinjen. Med hjälp av detta exempel är 9 - 3 = 6, vilket är den beräknade ändringen av "x" -värdet.

instagram story viewer

Subtrahera "y" -värdet för den första punkten från "y" -värdet för den andra punkten för att beräkna förändringen i "y." Fortsatt med föregående exempel, (3,6) och (9,15) på regressionslinjen, är den beräknade förändringen i "y" -värdet 15 - 6 = 9.

Dela ändringen i "y" med ändringen i "x" för att få regressionslinjens lutning. Användning av föregående exempel ger 9/6 = 1,5. Observera att lutningen är positiv, vilket innebär att linjen stiger när y-axelns värden ökar.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer