Vad är ett positivt heltal och vad är ett negativt heltal?

Heltals är heltal som används vid räkning, addition, subtraktion, multiplikation och division. Idén om heltal har sitt ursprung i forntida Babylon och Egypten. En talrad innehåller både positiva och negativa heltal med positiva heltal representerade av siffror till höger om noll och negativa heltal representerade av siffrorna till vänster om noll. Att visualisera en talrad hjälper till att utföra matematiska beräkningar med heltal.

Positiva heltal

Noll är ett heltal som anger avsaknad av någonting. De positiva heltalen dras till höger om siffran noll på talraden och stiger i ordning till exempel 1, 2, 3, 4 och 5. Utrymmet mellan varje heltal på en talrad är lika, så uttalanden om storlek är relevanta, till exempel 2 är dubbelt så stort som 1, 10 är dubbelt så stort som 5 och 100 är dubbelt så stort som 50.

Negativa heltal

Varje positivt heltal på en talrad har ett negativt par, till exempel paras 2 med (-2), 5 med (-5) och 50 med (-50). Par representerar ett lika avstånd från nollan på en talrad, till exempel är 50 50 enheter till höger om noll medan (-50) är 50 enheter till vänster om noll. Mellanslag mellan negativa heltal är också lika, så (-10) är dubbelt så stort som (-5).

instagram story viewer

Lägga till heltal

Det finns flera regler att komma ihåg när du lägger till heltal. När du lägger till två positiva heltal flyttar du till höger på talraden. Till exempel i 5 + 3 = 8 börja med siffran 5 och flytta 3 mellanslag åt höger och sluta med siffran 8. När du lägger till ett negativt heltal till ett positivt heltal flyttar du till vänster på talraden. Till exempel i 3 + (-5) = (-2) börja vid siffran 3 och flytta fem mellanslag åt vänster och sluta på (-2). När du lägger till ett positivt heltal till ett negativt heltal flyttar du till höger på talraden. Till exempel i (-3) + 5 = 2. Börja vid (-3) och flytta fem mellanslag till höger och sluta vid 2. När du lägger till två negativa heltal flyttar du till vänster på talraden. Till exempel i (-3) + (-2) = (-5) börjar vid (-3) och flyttar två mellanslag åt vänster på sifferraden och slutar med (-5).

Subtrahera heltal

Det finns flera regler att komma ihåg när du subtraherar heltal. När du subtraherar två positiva heltal flyttar du till vänster på talraden. Till exempel i 5 - 3 = 2 börja vid fem och flytta tre mellanslag åt vänster och sluta på 2. När du subtraherar ett negativt heltal från ett positivt heltal flyttar du till höger på en talrad. Till exempel i 5 - (-3) = 8, börja vid 5 och flytta tre mellanslag åt höger och sluta med 8. Att subtrahera ett negativt är samma sak som att korrigera ett fel - Om du balanserade ditt checkhäfte och du hade $ 8 i den men av misstag tog $ 3 ut skulle du felaktigt säga att du hade $ 5 in banken. När du inser ditt misstag sätter du tillbaka (- $ 3) i banken och inser att du faktiskt har $ 8. När du subtraherar ett positivt heltal från ett negativt heltal flyttar du till vänster på talraden. Till exempel i (-5) - 3 = (-8) börja vid (-5) och flytta tre mellanslag åt vänster och sluta på (-8). Det här är som att skylda någon $ 5 och samla ytterligare en avgift på $ 3 - du är nu skyldig $ 8. När du subtraherar två negativa heltal flyttar du till höger på talraden. Till exempel i (-5) - (-2) = (-3) börjar vid (-5) och flyttar två mellanslag åt höger på sifferraden och slutar med (-3). Tänk på detta som att skylda någon $ 5 och sedan betala $ 2 av din skuld - du är nu bara skyldig $ 3.

Multiplicera heltal

Multiplikation är bara en kortform av tillägg. Exempelvis betyder 2 x 3 egentligen att antalet två läggs ihop tre gånger så 2 + 2 + 2 = 6 och 2 x 3 = 6. Det är bäst att memorera multiplikationstabeller för att spara tid. Det finns fyra grundläggande regler att komma ihåg. Att multiplicera två positiva heltal resulterar i ett positivt heltal. Att multiplicera ett positivt heltal med ett negativt heltal resulterar i ett negativt heltal. Att multiplicera ett negativt heltal med ett positivt heltal resulterar i ett negativt heltal. Att multiplicera två negativa heltal tillsammans resulterar i ett positivt heltal.

Delande heltal

Alla heltal, vare sig positiva eller negativa kan delas. Att dela är att se hur många gånger ett heltal går jämnt i ett annat och vad som är kvar. Siffran 6 dividerat med 3 ställer verkligen frågan: "Hur många gånger går 3 till 6?" Eftersom 3 + 3 = 6 säger matematiker att 3 går in i 6 två gånger. De fyra grundläggande reglerna att komma ihåg för delning är identiska med multiplikationsreglerna. Att dela två positiva heltal resulterar i ett positivt heltal. Att dela ett positivt heltal med ett negativt heltal resulterar i ett negativt heltal. Att dela ett negativt heltal med ett positivt heltal resulterar i ett negativt heltal. Att dela ett negativt heltal med ett negativt heltal resulterar i ett positivt heltal.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer