Algebra 1 Jämfört med Algebra 2

Algebra I och algebra II, tillsammans med geometri, utgör grundläggande läroplan för gymnasieskolan i USA. Kurserna är mycket inbördes relaterade, med algebra II bygger på kunskap som samlats in i algebra I. Varje kurs tar ett läsår att genomföra.

Studenter tar vanligtvis algebra I under deras första år på gymnasiet, så kursen fungerar som en introduktion till mer avancerade klasser som geometri, algebra II och precalculus. Den vanliga läroplanen för algebra I syftar till att ge eleverna grundläggande kontroll över verktygen för algebraisk problemlösning som att tackla linjära ekvationer med en eller två variabler eller okända värden i en ekvation. Studenter lär sig också hur man manipulerar exponenter - eller siffror multiplicerade med sig själva - och att faktor ekvationer med exponentiella termer, kallade polynom, genom att skriva om dem i enklare men likvärdiga former.

Algebra II bygger på de ämnen som tas upp i algebra I genom att lära eleverna att tillämpa algebraiskt resonemang på alltmer komplexa problem. I algebra II lär sig eleverna att tillämpa sina linjära ekvationslösningsfärdigheter på till exempel ekvationer med mer än två variabler. De lär sig också svårare factoringstekniker och börjar arbeta med mer avancerade exponentiella funktioner som logaritmer. Dessutom studerar de irrationella och imaginära tal som "i" - kvadratroten av negativ 1.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer