Vad är pH-nivån för bakpulver?

Bakpulver, ett ämne som finns i de flesta kök, har det kemiska namnet natriumbikarbonat och har ett pH på 9. Förutom sin roll som ingrediens för matlagning har den många andra hushållsändamål; det kan till exempel rengöra ytor, deodorisera ditt kylskåp eller ta bort lukt från mattor.

TL; DR (för lång; Läste inte)

Bakpulver, även känd som natriumbikarbonat, har ett pH på 9, vilket gör det till ett lätt alkaliskt ämne.

Betydelsen av pH

Ett ämnes pH är ett mått på surhet och alkalinitet. Skalan sträcker sig från -1 till 15, där låga värden är sura och höga värden är alkaliska. Rent vatten har ett neutralt pH-värde på 7. Svaga syra- eller baslösningar har ett pH-värde nära 7; starkare syror och alkalier har ett pH närmare de extrema värdena -1 och 15. I allmänhet utgör starka syror och alkalier också mer risker än svaga, även om det finns undantag. Till exempel kommer en stark lösning av svavelsyra att lösa stål, medan fosforsyra, som finns i coladrycker, är säker att konsumera i små mängder. Eftersom bakpulver har ett pH på 9 gör det det till en svagt alkalisk substans. Andra hushållsexempel inkluderar limejuice (pH 2), vin (pH 3,5) och hushållens ammoniak (pH 12).

instagram story viewer

Mikroskopisk Betydelse av pH

pH, i mikroskopisk skala, är ett mått på koncentrationen av vätejoner. Ju fler vätejoner som finns, desto högre surhet. Det matematiska sambandet mellan pH och vätejoner är:

pH = -log10 [H +]

I denna denna ekvation representerar H + den molära koncentrationen av vätejoner.

Eftersom pH handlar om vätejoner i en vattenhaltig (vattenbaserad) lösning och bakpulver är ett torrt pulver, har det inte riktigt ett pH som sådant i sig. För att få en pH-avläsning måste du blanda bakpulver med vatten. Den kemiska formeln för natron är NaHCO3; upplöst i vatten, delas det i den positiva natriumjonen (Na +) och den negativa bikarbonatjonen (HCO3-), som flyter fritt i vattnet. Om du doppar lakmuspapper i lösningen anger det pH.

Baking Soda: Chemist's Friend

Kemister håller bakpulver till hands för att neutralisera oavsiktliga syrautsläpp och stänk. Eftersom bakpulver är säkert att hantera, billigt och lätt alkaliskt, kan det hjälpa till att göra mindre spill av svavelsyra eller saltsyra mindre farligt. När det hälls på ett spill reagerar natriumbikarbonatet med syran för att bilda salt, koldioxid och vatten.

Baksoda "Volcano"

Reaktionen mellan bakpulver och milt sura hushållsämnen som vinäger eller apelsinjuice utgör grunden för flera köksvetenskapliga experiment, såsom vulkanen. Du lägger bakpulver i ett litet tomt plaströr eller läskflaska, tillsätt sedan vinäger eller fruktjuice. Koldioxiden får lösningen att bubbla och skumma och flyter kraftigt över flaskan. Resultaten blir också röriga (men inte skadliga), så gör experimentet utomhus eller ha en mopp till hands för sanering.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer