Den optimala temperaturen för alkaliskt fosfatas

Proteinzymer spelar en viktig roll i många fysiologiska processer, såsom tillväxt och reproduktion. Tillsatsen av fosfater aktiverar många proteiner, och enzymer som kallas fosfataser tar bort dessa fosfater när det aktiverade proteinet har avslutat sitt arbete. Fosfataser fungerar bäst vid sin optimala temperatur.

Alkaliskt fosfatas

Både sura och alkaliska fosfataser finns i levande vävnader. Alkaliskt fosfatas fungerar bäst när pH är cirka 8,6. Ett surt pH (under 7,0) hindrar aktiviteten av alkaliskt fosfatas och ett pH under 5,0 kan denaturera det, enligt Journal of Bakteriologi.

Optimal temperatur

I människokroppen ligger den optimala temperaturen för alkaliskt fosfatas inte långt från 37 grader Celsius, den normala kroppstemperaturen. Till exempel visade sig den optimala temperaturen för alkaliskt fosfatas från en mol orsakad av bandmaskcyster vara 40 grader Celsius, enligt Pakistan Journal of Medical Sciences.

Variantoptimala temperaturer

Olika typer av alkaliskt fosfatas har olika optimala temperaturer. Enligt Paul Licht är det cirka 42 grader Celsius i tarmarna hos ödlor och 37 grader Celsius i bakterien Bordetella bronchiseptica, enligt Canadian Journal of Comparative Medicin. Den optimala temperaturen kan skilja sig från den cell som den tillhör. Alkaliskt fosfat har en optimal temperatur på 40 grader Celsius i svampcellerna Cenococcus grandiforme. Men när samma enzym avlägsnades från cellen och renades var dess optimala temperatur 30 grader Celsius, enligt Applied and Environmental Microbiology.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer