Effekterna av syra på olika typer av metall

Syror kan korrodera många olika typer av metaller eller slita bort dem genom kemiska processer. Inte alla metaller reagerar med syror på samma sätt, dock, och vissa metaller är mer utsatta för korrosion än andra. Vissa metaller reagerar våldsamt med syror - vanliga exempel är natrium och kalium - medan andra, som guld, inte reagerar med de flesta syror.

Alkaliska och alkaliska jordmetaller

Metaller i den första gruppen i det periodiska systemet klassificeras som alkalimetaller, medan de i den andra är jordalkalimetaller. Båda grupperna reagerar med vatten och reagerar ännu kraftigare med syror. Dessa reaktioner ger vätgas. Med kalcium, magnesium och litium är reaktionen ganska mild, men metaller längre ner i gruppen reagerar våldsamt och producerar tillräckligt med värme för att tända vätgas och orsaka en explosion.

Ädla metaller

Ädelmetallerna är i den andra ytterligheten: de är motståndskraftiga mot korrosion i fuktig luft och reagerar inte lätt med utspädda eller svaga syror. Guld reagerar till exempel inte ens med salpetersyra, ett starkt oxidationsmedel, även om det kommer att lösa sig i vattenregion, en lösning av koncentrerad salpetersyra och saltsyra. Platina, iridium, palladium och silver är alla ädla metaller och har god motståndskraft mot korrosion av syror. Silver reagerar emellertid lätt med svavel och svavelföreningar. Dessa föreningar ger silver ett fläckat utseende.

instagram story viewer

Järn

Järn är ganska reaktivt; i fuktig luft. det oxiderar för att bilda rost, en blandning av järnoxider. Oxiderande syror som salpetersyra reagerar med järn för att bilda ett passiverande skikt på järnytan; detta passiverande skikt skyddar järnet under från ytterligare angrepp av syran, även om skiktets sköra oxider kan flaga av och lämna den inre metallen exponerad. Icke-oxiderande syror som saltsyra reagerar med järn för att bilda järnsalter (II) - salter där järnatomen har tappat två elektroner. Ett exempel är FeCl2. Om dessa salter överförs till en baslösning reagerar de ytterligare för att bilda järnsalter (III) där järnet har tappat tre elektroner.

Aluminium och zink

Aluminium bör i teorin vara ännu mer reaktivt än järn; i praktiken är emellertid aluminiumytan skyddad av ett passiverande skikt av aluminiumoxid, som fungerar som en tunn filt för att skydda metallen under. Syror som bildar ett komplex med aluminiumjoner kan äta sig igenom oxidbeläggningen, så koncentrerad saltsyra kan lösa upp aluminium. Zink är också mycket reaktivt och saknar det passiverande skiktet som finns på aluminium, så det minskar vätejoner från syror som saltsyra för att bilda vätgas. Reaktionen är mycket mindre våldsam än liknande reaktioner för alkali- och jordalkalimetaller. Det är ett vanligt sätt att skapa små mängder väte för användning i ett laboratorium.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer