Hur man ritar en normal distribution i Excel

En normalfördelning är en fördelning av en kontinuerlig variabel. Kontinuerliga variabler inkluderar höjd, vikt och inkomst och allt som mäts kontinuerligt. Normalfördelningen är den "klockformade" kurvan; många variabler fördelas ungefär normalt, inklusive många fysiska egenskaper såsom höjd eller vikt, och även variabler som IQ. Du kan skapa ett diagram över en normalfördelning i Excel.

Ange kolumnrubriker. I cell A1, sätt "multiplikator"; i B1, sätt "X"; i C1, sätt "Medel"; i D1, sätt "Standardavvikelse"; och i E1, sätt "Normal".

Bestäm den genomsnittliga och standardavvikelse du vill ha för din distribution. Till exempel har IQ ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 15.

Ange medelvärdet och standardavvikelsen. Sätt medelvärdet i cell C2 och standardavvikelsen i cell D2. Kopiera dessa till cellerna C3 och D3.

Ange multiplikator. I cell A2 sätter -4, i cell A3 sätts = a2 + .1.

Ange normalfördelningen. I cell E2 sätter = norm.dist (b2, c2, d2, FALSE). Kopiera detta till cell E3.

Kopiera den tredje raden till raderna 4 till 82.

instagram story viewer

Markera kolumnerna B och E.

Gör ett diagram. Klicka på "Infoga", "Scatter", "Scatter med släta linjer." Detta skapar ett normalfördelningsdiagram.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer