Hur man beräknar volymen på en triangel

Att beräkna volymen på en pyramid är ganska enkelt, förutsatt att du är medveten om dimensionerna. Med pyramidvolym (V) -formeln är det enda du behöver göra att ta reda på pyramidens bredd, längd och höjd.

Mät basens bredd och längd. Se till att du använder en vanlig måttenhet, till exempel centimeter (cm).

Multiplicera bredden med längden för att beräkna basarean, som vi kommer att kalla "B." Om till exempel bredden och längden är 6 respektive 7 cm, blir basytan 42 cm ^ 2.

Mät pyramidens höjd (h). Höjden är det vinkelräta avståndet mellan toppen av pyramiden (spetsen) och basen. Med andra ord är det linjen som bildar en rät vinkel mot basen medan den ansluter topp och botten.

Använd Pythagoras teorem för att ta reda på pyramidens höjd, om du inte får använda en linjal, som en del av en övning. Satsen säger att i vilken triangel som helst, kvadraten på sidan motsatt en rät vinkel, är lika med summan av kvadraterna på de två återstående sidorna. Om till exempel avståndet mellan höjdaxeln och en pyramidesida är 3 cm och sidans längd är 5 cm, kommer höjden att vara: 5 ^ 2 = 3 ^ 2 + h ^ 2 eller h ^ 2 = 25-9 = 16, därav h = 4 cm.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer