Delarna av ett subtraktionsmening

Subtraktion är en matematisk teknik genom vilken en mängd tas bort eller subtraheras från en annan mängd. Till exempel, i subtraheringsmeningen 15 - 8 = 7, tas 8 bort från 15 och lämnar 7. En subtraktionssin har fyra huvuddelar: minuend, subtrahend, ett likhetstecken och skillnaden. Att förstå var och en av dessa delar hjälper eleverna att förstå grundläggande subtraktionsprinciper och forma strategier för hur man ska närma sig subtraktionsproblem.

Minuend är den del av en subtraheringsmening som anger startbeloppet. Detta är det belopp som någon annan summa kommer att tas bort från. I exemplet 15 - 8 = 7 är 15 minuend.

Subtrakten är det belopp som tas bort från det ursprungliga beloppet. I exemplet 15 - 8 = 7 är 8 subtrahend. En subtraheringsmening kan ha mer än en subtrahend, beroende på hur komplex den är.

Skillnaden representerar resultatet av subtraheringsmeningen. I 15 - 8 = 7 är 7 skillnaden mellan 15 och 8 eftersom det är resultatet när du subtraherar 8 från 15.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer