Hur man hittar en böjpunkt

Böjpunkter identifierar var kurvens konkavitet förändras. Denna kunskap kan vara användbar för att bestämma den punkt vid vilken en förändringshastighet börjar sakta eller öka eller kan användas i kemi för att hitta ekvivalenspunkten efter titrering. För att hitta böjningspunkten måste man lösa det andra derivatet för noll och utvärdera tecknet för det derivatet runt den punkt där det är lika med noll.

Ta det andra derivatet av intresseekvationen. Hitta sedan alla värden där det andra derivatet är lika med noll eller inte existerar, till exempel där en nämnare är lika med noll. Dessa två steg identifierar alla möjliga böjpunkter. För att bestämma vilka av dessa punkter som faktiskt är böjningspunkter, bestäm tecknet på det andra derivatet på vardera sidan om punkten. Andra derivat är positiva när en kurva är konkav upp och är negativ när en kurva är konkav nedåt. Därför, när det andra derivatet är positivt på ena sidan av en punkt och negativt på den andra sidan, är den punkten en böjningspunkt.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer