Hur man beräknar mätnoggrannheten

Vetenskapen baseras till stor del på kvantifierbara data. Att samla in användbara data är i sin tur beroende av mätningar av något slag, där massa, area, volym, hastighet och tid är några av dessa kritiskt viktiga mätvärden.

Det är uppenbart att noggrannhet, som beskriver hur nära ett uppmätt värde approximerar sitt verkliga värde, är avgörande för alla vetenskapliga strävanden. Detta gäller inte bara av de mest uppenbara, just nu skäl som att behöva känna till temperaturen ute för att klä sig ordentligt men eftersom de felaktiga mätningarna i dag leder till att det samlas in dåliga data under lång tid termin. Om väderuppgifterna som du samlar in just nu är fel, kommer också klimatuppgifterna om 2018 i framtiden att vara felaktiga.

För att bestämma mätnoggrannheten är det vanligtvis nödvändigt att veta det verkliga värdet i mätningens natur. Till exempel skulle ett "rättvist" mynt vändas ett mycket stort antal gånger komma upp på huvuden 50 procent av tiden och svansar 50 procent av tiden baserat på sannolikhetsteori. Alternativt är ju mera reproducerbar en mätning (det vill säga desto större är dess

instagram story viewer
precisiondesto mer sannolikt är värdet att vara nära det verkliga värdet i naturen. Om uppskattningar av någons höjd baserade på vittnesmål från 50 ögonvittnen alla ligger mellan 5'8 "och 6'0" kan du avsluta med mer säkerhet att personens höjd är nära 5'10 "än du kunde om uppskattningarna varierade mellan 5'2" och 6'6 ", trots att den senare gav samma 5'10" genomsnitt värde.

För att bestämma noggrannheten för mätningarna experimentellt måste du bestämma derasavvikelse​.

Samla så många mätningar av det du mäter som möjligt

Ring det här numretN. Om du uppskattar temperaturen med olika termometrar med okänd noggrannhet, använd så många olika termometrar som möjligt.

Hitta genomsnittsvärdet för dina mätningar

Lägg ihop mätningarna och dela medN. Om du har fem termometrar och måtten i Fahrenheit är 60 °, 66 °, 61 °, 68 ° och 65 ° är genomsnittet

\ frac {60 + 66 + 61 + 68 + 65} {5} = \ frac {320} {5} = 64 °

Hitta det absoluta värdet av skillnaden för varje enskild mätning från genomsnittet

Detta ger avvikelsen för varje mätning. Anledningen till att ett absolut värde är nödvändigt är att vissa mätningar kommer att vara mindre än det verkliga värdet och vissa kommer att vara större; att helt enkelt lägga ihop de råa värdena skulle summeras till noll och inte indikera något om mätprocessen.

Hitta medelvärdet av alla avvikelser genom att lägga dem upp och dela med N

Den resulterande statistiken ger ett indirekt mått på noggrannheten i din mätning. Ju mindre en bråkdel av själva mätningen som avvikelsen representerar, desto mer sannolikt är ditt mätningen ska vara korrekt, även om det är nödvändigt att veta det verkliga värdet för att vara helt säker av detta. Således, om möjligt, jämföra resultatet med ett referensvärde, som i detta fall officiella temperaturdata från National Weather Service.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer