Hur man beräknar tidsvägda medelvärden

Tidsvägda medelvärden tar inte bara hänsyn till de numeriska nivåerna för en viss variabel utan också hur mycket tid som spenderas på den. Till exempel, om arbetare utsätts för olika doser av buller under olika tidsperioder, kan vi använda tidsvägda medelvärden - erkänna skillnaderna i hur mycket tid som exponeras för olika mängder buller - för att bestämma en arbetares genomsnittliga mängd ljud exponering.

Multiplicera varje värde med dess tidsviktning. Till exempel, om en arbetare utsätts för 86 dB buller i 13 timmar i veckan, 26 dB buller i 23 timmar i veckan och 0 dB buller under 4 timmar i veckan, skulle du få 86 x 13, 26 x 23 och 0 x 4 (1118, 598 respektive 0 dB timmar).

Lägg samman tidsvikterna för att få den totala vikten. I detta fall är den totala vikten 13 + 23 + 4 = 40 timmar.

Referenser

  • Investopedia: viktat genomsnitt

Om författaren

Tricia Lobo har skrivit sedan 2006. Hennes biomedicinska forskning, "Biokompatibel och pH-känslig PLGA-inkapslad MnO-nanokristaller för molekylär och cellulär MR", accepterades 2010 för publicering i tidskriften "Nanoletters." Lobo tog sin kandidatexamen i biomedicinsk teknik, med utmärkelse, från Yale i 2010.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer