Vad är meningen med kvantitativ observation?

Ordet kvantitativt betyder "av, relaterar till eller uttryckbart i termer av kvantitet", enligt Merriam-Websters ordbok. "Kvantitativ observation" definieras av University of South Alabama som "standardiserad observation." Enkelt uttryckt är kvantitativa observationer de där fokus är siffrorna.

Exempel på kvantitativa observationer

Ett exempel på en kvantitativ iakttagelse är "John spenderar 300 dollar i månaden i små pengar." En annan är: "Detta är fjärde gången på två veckor har John arbetat övertid. ”Båda dessa observationer består av hårda numeriska data och är kvantitativ.

Kvalitativa observationer

Kvantitativa observationer bör inte förväxlas med kvalitativa observationer eller de som rör kvalitet. Observationen "John arbetar hårt men verkar distraherad" är inte kvantitativ; det hänvisar till kvaliteten på Johns prestationer, så det är kvalitativt.

Använd i affärer

Situationer där känslomässigt, rationellt beslutsfattande är nödvändigt, kräver någon som kan göra rent kvantitativa observationer. I arbetstagarnas utvärdering till exempel ljuger inte siffrorna. Att hålla sig till fakta kan spara tid för ditt företag och i slutändan pengar.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer