Hur beräknar jag den relativa standardavvikelsen på TI-83?

Standardavvikelsen låter oss mäta dataprecisionen genom att beräkna dess spridning - det vill säga hur långt siffrorna i datamängden är från medelvärdet. Att manuellt beräkna standardavvikelsen tar mycket tid, men tack och lov kan TI-83 beräkna det åt dig när du får alla datapunkter. Du kan sedan använda standardavvikelsen för att beräkna den relativa standardavvikelsen, ett uttryck för datans precision i procent. Den relativa standardavvikelsen gör det lättare att jämföra precisionen för mer än en uppsättning data.

Flytta markören till "Redigera" med hjälp av pilarna och välj sedan "1: Redigera". Du bör se ett kalkylark med två kolumner, L1 och L2.

Rensa alla befintliga data genom att flytta markören till toppen av kolumnen, välja "Rensa" och trycka på "Enter".

Ange varje X-värde i en rad i L1-kolumnen. Om du också har Y-värden anger du dem i kolumnen L2.

Tryck enter." Du bör se en lista med siffror, inklusive medelvärde, standardavvikelse och femsiffrig sammanfattning. Kopiera ner standardavvikelsen, som är märkt "Sx", och medelvärdet, vars symbol är x med en stapel ovanpå.

instagram story viewer

Dela standardavvikelsen med medelvärdet och multiplicera den med 100. Detta tal, uttryckt i procent, är den relativa standardavvikelsen.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer