Hur man beräknar absolut avvikelse (och genomsnittlig absolut avvikelse)

I statistiken är den absoluta avvikelsen ett mått på hur mycket ett visst urval avviker från det genomsnittliga urvalet. Enkelt uttryckt betyder detta hur mycket ett nummer i ett antal siffror varierar från genomsnittet av siffrorna i urvalet. Absolut avvikelse hjälper till att analysera datamängder och kan vara en mycket användbar statistik.

Hitta det genomsnittliga urvalet med en av tre metoder. Den första metoden är att hitta medelvärdet. För att hitta medelvärdet, lägg ihop alla proverna och dela med antalet prover.
Till exempel om dina prover är 2, 2, 4, 5, 5, 5, 9, 10, 12, lägg till dem för att få totalt 54. Dela sedan med antalet prover, 9, för att beräkna ett medelvärde på 6.

Den andra metoden för att beräkna genomsnittet är att använda median. Ordna proverna i ordning från lägsta till högsta och hitta mittantalet. Från exemplet är medianen 5.

Den tredje metoden för beräkning av genomsnittsprovet är att hitta läget. Läget är vilket som helst prov förekommer mest. I exemplet förekommer provet tre gånger, vilket gör det till läget.

instagram story viewer

Beräkna den absoluta avvikelsen från medelvärdet genom att ta medelvärdet, 6, och hitta skillnaden mellan medelvärdet och urvalet. Detta nummer anges alltid som ett positivt tal. Till exempel har det första provet, 2, en absolut avvikelse på 4, vilket är dess skillnad från medelvärdet på 6. För det sista urvalet, 12, är den absoluta avvikelsen 6.

Beräkna den genomsnittliga absoluta avvikelsen genom att hitta den absoluta avvikelsen för varje prov och beräkna dem i genomsnitt. Beräkna från exemplet den absoluta avvikelsen från medelvärdet för varje prov. Medelvärdet är 6. I samma ordning är de absoluta avvikelserna för proverna 4,4,2,1,1,1,3,4,6. Ta genomsnittet av dessa siffror och beräkna den genomsnittliga absoluta avvikelsen som 2,888. Det betyder att det genomsnittliga urvalet är 2,888 från medelvärdet.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer