Hur man beräknar standardfel

Standardfelet anger hur spridda mätningarna är inom ett dataprov. Det är standardavvikelsen dividerat med kvadratroten av dataprovstorleken. Provet kan innehålla data från vetenskapliga mätningar, testresultat, temperaturer eller en serie slumpmässiga siffror. Standardavvikelsen indikerar avvikelsen för provvärdena från provets medelvärde. Standardfelet är omvänt relaterat till provstorleken - ju större provet, desto mindre är standardfelet.

Beräkna medelvärdet för ditt dataprov. Medelvärdet är genomsnittet av provvärdena. Till exempel, om väderobservationer under en fyra dagars period under året är 52, 60, 55 och 65 grader Fahrenheit, är medelvärdet 58 grader Fahrenheit: (52 + 60 + 55 + 65) / 4.

Beräkna summan av kvadratavvikelserna (eller skillnaderna) för varje provvärde från medelvärdet. Observera att multiplicera negativa tal med sig själva (eller kvadrera siffrorna) ger positiva tal. I exemplet är de kvadratiska avvikelserna (58 - 52) ^ 2, (58 - 60) ^ 2, (58 - 55) ^ 2 och (58 - 65) ^ 2, respektive 36, 4, 9 och 49. Därför är summan av kvadratavvikelserna 98 (36 + 4 + 9 + 49).

instagram story viewer

Hitta standardavvikelsen. Dela summan av de kvadratiska avvikelserna med provstorleken minus en; ta sedan kvadratroten av resultatet. I exemplet är provstorleken fyra. Därför är standardavvikelsen kvadratroten av [98 / (4 - 1)], vilket är ungefär 5,72.

Beräkna standardfelet, vilket är standardavvikelsen dividerat med kvadratroten av provstorleken. För att avsluta exemplet är standardfelet 5,72 dividerat med kvadratroten på 4 eller 5,72 dividerat med 2 eller 2,86.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer