Како поједноставити експоненте

Експоненти представљају стенографске записе поновљеног множења, често написане бројем или променљивом коју треба помножити, праћену надређеном вредношћу броја множења. Једначина к пута к пута к пута к може се преписати као (кккк) или к4 (имајте на уму да је четворка написана као надпис, али можда неће бити приказана). Експоненти се читају као вредност за задати степен, док се претходни пример чита као „к за четврти степен“. Бројеви или променљиве подигнуте у други степен једноставно се називају квадратима, а бројеви повишени у трећи степен називају се коцкама. Множење и дељење експонената сличних променљивих или бројева захтева само основне аритметичке вештине сабирања, одузимања и множења.

Помножите експоненте додавањем експонената. На пример, к на пету степен помножен са к на цетврти степен једнако је к деветој степени (к5 + к4 = к9), или (ккккк) (кккк) = (ккккккккк).

Поделите експоненте одузимајући експоненте један од другог. Једначина к за девети степен подељен са к за пети степен поједностављује се за к за четврти степен (к9 - к5 = к4), или (ккккккккк) / (ккккк) = (кккк).

instagram story viewer

Поједноставите експонент подигнут у другу степен множењем експонената. Поједностављивањем к на трећи степен подигнут на четврти степен добија се к на 12. степен [(к3) 4 = к12], или (ккк) (ккк) (ккк) (ккк) = (кккккккккккк).

Имајте на уму да је било који број 0-те степена једнак јединици, што значи да к било којој потенцији повишеној 0-ој степени поједностављује јединицу. Примери укључују к0 = 1, (к4) 0 = 1 и (к5и3) 0 = 1.

Имајте на уму да једначине са различитим променљивим као што је к на квадрат помножено са и кубно (к2и3) не могу се комбиновати да би се добило ки на шести степен. Ова једначина је већ поједностављена. Међутим, ако је цела једначина к на квадрат помножена са и кубних на квадрат, свака од променљивих је поједностављено поједностављено, што резултира са к на четврти степен помножен са и на шести степен (к2и3) 2 = к4и6, или (кккк) (ииииии).

Ствари које ће вам требати

  • Папир
  • Оловка
Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer