Како написати једначину круга у стандардном облику

Различити геометријски облици имају своје различите једначине које помажу у њиховом графиковању и решењу. Једначина круга може имати општи или стандардни облик. У свом општем облику, ак2 + би2 + цк + ди + е = 0, једначина круга је погоднија за даље прорачуне, док је у њеном стандардни облик, (к - х) ^ 2 + (и - к) ^ 2 = р ^ 2, једначина садржи лако препознатљиве графичке тачке попут њеног центра и радијус. Ако имате или координате центра круга и дужину полупречника или његову једначину у општем облику, имате потребне алате за писање једначине круга у њеном стандардном облику, поједностављујући било коју касније графички.

Одузми константни члан са обе стране једначине са обе стране. На пример, одузимањем -12 са сваке стране једначине к ^ 2 + 4к + и ^ 2 - 6и - 12 = 0 резултира у к ^ 2 + 4к + и ^ 2 - 6и = 12.

Наћи коефицијенте повезане са једноструким променљивим к- и и-променљивим. У овом примеру коефицијенти су 4 и -6.

Преполовите коефицијенте, а затим преполовите половине. У овом примеру, половина 4 је 2, а половина -6 је -3. Квадрат 2 је 4, а квадрат -3 је 9.

instagram story viewer

Додајте квадрате одвојено на обе стране једначине. У овом примеру, к ^ 2 + 4к + и ^ 2 - 6и = 12 постаје к ^ 2 + 4к + и ^ 2 - 6и + 4 + 9 = 12 + 4 + 9, што је такође к ^ 2 + 4к + 4 + и ^ 2 - 6и + 9 = 25.

Поставите заграде око прва три члана и последња три члана. У овом примеру једначина постаје (к ^ 2 + 4к + 4) + (и ^ 2 - 6и + 9) = 25.

Препишите изразе у заградама као једноразредну променљиву додану одговарајућем коефицијенту пола из корака 3 и додајте експоненцијални 2 иза сваке заграде постављене да претворите једначину у стандард облик. Закључујући овај пример, (к ^ 2 + 4к + 4) + (и ^ 2 - 6и + 9) = 25 постаје (к + 2) ^ 2 + (и + (-3)) ^ 2 = 25, што је такође (к + 2) ^ 2 + (и - 3) ^ 2 = 25.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer