Како решити полиноме вишег степена

Решавање полинома је део учења алгебре. Полиноми су суми променљивих подигнутих на експоненте целог броја, а полиноми вишег степена имају веће експоненте. Да бисте решили полином, налазите корен полиномске једначине извођењем математичких функција док не добијете вредности за своје променљиве. На пример, полином са променљивом на четврту степен имаће четири корена, а полином са променљивом на 20. степен имаће 20 корена.

Избришите сваки заједнички фактор између сваког елемента полинома. На пример, за једначину 2к ^ 3 - 10к ^ 2 + 12к = 10, изузмите 2к из сваког елемента. У овим примерима, „^“ означава „моћ.“ По завршетку рачунања у ову једначину имаћете 2к (к ^ 2 - 5к + 6) = 0.

Учини фактор квадратни преостали после 1. корака. Када рачунате квадратни фактор, одређујете која су два или више фактора помножена да би се креирао квадратни. У примеру из корака 1 остаће вам 2к [(к-3) (к-2)] = 10, јер је к-2 помножено са к-3 једнако к ^ 2 - 3к - 2к + 6, или к ^ 2 - 5к + 6.

Одвојите сваки фактор и подесите их једнаким ономе што је на десној страни знака једнакости. У претходном примеру 2к ^ 3 - 10к ^ 2 + 12к = 10 који сте рачунали на 2к [(к-3) (к-2)] = 10, имали бисте 2к = 10, к-3 = 10 и к -2 = 10.

instagram story viewer

Решити за к у сваком фактору. У примеру 2к ^ 3 - 10к ^ 2 + 12к = 10 са решењима 2к = 10, к-3 = 10 и к-2 = 10, за прву факторску поделу 10 са 2 да се утврди да је к = 5, а у другом фактору додајте 3 на обе стране једначине да бисте то утврдили к = 13. У трећу једначину додајте 2 на обе стране једначине да бисте утврдили да је к = 12.

Укључите једно за другим сва своја решења у оригиналну једначину и израчунајте да ли је свако решење тачно. У примеру 2к ^ 3 - 10к ^ 2 + 12к = 10 са решењима 2к = 10, к-3 = 10 и к-2 = 10, решења су к = 5, к = 12 и к = 13.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer