Prednosti in slabosti zaboja

Škatlasta škatla, znana tudi kot škatla in brk, je vrsta grafa, ki v petih številkah prikazuje povzetek velike količine podatkov. Te številke vključujejo mediano, zgornji kvartil, spodnji kvartil, najmanjše in največje vrednosti podatkov. Kot pri mnogih statističnih grafih ima tudi metoda plot box prednosti in slabosti.

TL; DR (predolgo; Nisem prebral)

Grafične škatle in brki brez napora obdelujejo velike podatke, vendar ne ohranijo natančnih vrednosti in podrobnosti o rezultatih distribucije. Ti grafi omogočajo jasen povzetek velikih količin podatkov.

Preprosto rokuje z velikimi podatki

Zaradi petštevilčnega povzetka podatkov lahko polje prikazuje in prikazuje povzetek velike količine podatkov. Grafični prikaz je sestavljen iz mediane, ki je sredina obsega podatkov; zgornji in spodnji kvartil, ki predstavljata številki nad in pod najvišjo in spodnjo četrtino podatkov ter najmanjšo in največjo vrednost podatkov. Organiziranje podatkov v škatli z uporabo petih ključnih konceptov je učinkovit način za obravnavo velikih podatkov, preveč neobvladljivih za druge grafe, kot so ploskve črt ali ploskve stebel in listov.

instagram story viewer

Natančne vrednosti niso zadržane

Polje ne vsebuje natančnih vrednosti in podrobnosti rezultatov distribucije, kar je težava pri obdelavi tako velikih količin podatkov v tej vrsti grafa. Slika polja prikazuje le preprost povzetek porazdelitve rezultatov, tako da si ga lahko hitro ogledate in primerjate z drugimi podatki. Za temeljitejšo in podrobnejšo analizo podatkov uporabite okvir polja v kombinaciji z drugo metodo statističnega grafa, kot je histogram.

Jasen povzetek

Škatla je zelo vizualno učinkovit način za ogled jasnega povzetka enega ali več sklopov podatkov. Še posebej je koristen za hitro povzemanje in primerjavo različnih sklopov rezultatov iz različnih poskusov. Grafični prikaz na prvi pogled omogoča grafični prikaz porazdelitve rezultatov in daje indikacije simetrije znotraj podatkov.

Prikaže odstopanja

Škatla je ena redkih metod statističnih grafov, ki kažejo odstopanja. V naboru podatkov je lahko en odstotek ali več izstopajočih vrednosti, ki se pojavlja pod in nad najmanjšo in največjo vrednostjo podatkov. Z razširitvijo manjših in večjih podatkovnih vrednosti na največ 1,5-krat večji od interkvartilnega območja, škatla daje odstopanja ali nejasne rezultate. Rezultate podatkov, ki ne presegajo najmanjše in največje vrednosti, znane kot odstopanja, je enostavno določiti na grafikonu ploskve.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer